Družbena odgovornost

ISO 14001

V družbi Mercator,d.d. smo naša prizadevanja za ohranjanje čistega okolja in zmanjševanje vplivov naših dejavnosti na okolje združili v sistem ravnanja z okoljem skladnim z zahtevami standarda ISO 14001, kar je bilo potrjeno oktobra leta 2009 s pridobitvijo certifikata.

V družbi Mercator, d.d., certificiramo dejavnost: "Trgovina na debelo in drobno z izdelki široke potrošnje" po zahtevah standarda ISO 14001:2015. Franšizne prodajalne so izvzete iz obsega certificiranja.

Sistem ravnanja z okoljem zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov z namenom zmanjšanja negativnih vplivov našega delovanja na okolje. Je del sistema vodenja podjetja, ki se uporablja za razvoj in izvajanje okoljske politike ter ravnanje z okoljskimi vidiki.

V okoljski politiki smo zapisali naše namere in načela, ki se nanašajo na ravnanje z okoljem. Zavezali smo se k nenehnemu izboljševanju ravnanja z okoljem in preprečevanju onesnaževanja ter izpolnjevanju okoljskih zakonskih zahtev. Okoljska politika tako predstavlja okvir za delovanje in določanje okoljskih ciljev ter tako osnovno usmeritev podjetja v trajnostno ravnanje z okoljem.

Uspešno in učinkovito izvajanje sistema ravnanja z okoljem se odraža v izboljšanju učinka ravnanja z okoljem. Poleg tega pa sistem ravnanja z okoljem s svojimi načeli, zahtevami in določili v vseh fazah poslovnega procesa zagotavlja še izboljšanje nadzora nad stroški poslovanja, povečanje ugleda, izboljšanje odnosov z javnostmi, kupci in vladnimi institucijami ter povečanje konkurenčnosti podjetja, s tem pa hkrati vodi tudi k učinkovitosti dela in optimizaciji poslovanja.

Pripeti dokumenti

Ana Pribaković Borštnik
direktorica področja ocenjevanja sistemov vodenja pri SIQ:

Ana Pribakovic Borstnik
''S certifikatom za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 Mercator, d.d. dokazuje, da skrbi za izpolnjevanje okoljske zakonodaje, varuje okolje, preprečuje onesnaževanje in izboljšuje svoj odnos do okolja. Le-ta skupaj s partnerskim odnosom z dobavitelji, osveščanjem zaposlenih in kupcev ter oskrbovanjem iz lokalnih virov prispevajo k trajnostnemu razvoju Slovenije in tudi regije.''

Sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001

Mercator, d.d. je prvo in edino trgovsko podjetje na debelo in drobno z izdelki široke potrošnje v Sloveniji, ki ima certifikat ISO 14001.