Družbena odgovornost

mercator okoljska politika

Okoljsko delovanje

Z opravljanjem naše dejavnosti neposredno vplivamo na okolje, ne glede na to ali naše aktivnosti izvajamo v poslovalnici, skladišču, pisarni, gostinskem ali proizvodnem obratu. Mercator, d.d. pa na okolje vpliva tudi posredno preko kupcev in poslovnih partnerjev.

Vsakodnevno se (aktivno in učinkovito) trudimo zmanjševati našo porabo naravnih virov (voda, energenti, servisna embalaža, pisarniški material, ...), količino emisij v zraki in vode ter učinkovito ločevati in zmanjševati količine odpadkov.

To pa dosegamo le ob sodelovanju in podpori naših zaposlenih, saj je od načina uporabe naravnih virov potrebnih za opravljanje dejavnosti ter ravnanja z odpadnimi snovmi, ki zaradi tega nastajajo (odpadki in emisije v zrak in vodo), odvisen naš vpliv na naravno okolje.

Trajnostno delovanje

V Mercator,d.d. sledimo načelom trajnostne trgovine skladno z zahtevami vseh naših deležnikov. Vsakodnevno si prizadevamo preoblikovati naše lastne aktivnosti v trajnostne in okolju prijaznejše, obenem pa spodbujamo naše dobavitelje k trajnostni proizvodnji in naše kupce k trajnostni potrošnji.

okoljska politika

Vir: Povzeto po ÆON Environmental and Social Report 2003.