Medijsko središče

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic in v ta namen pričenja z organiziranim zbiranjem pooblastil.

Tako lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini delničarji uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem tudi neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Poslovni sistem Mercator, d.d., svoje delničarje obvešča, da smo na podlagi dogovora, sklenjenega dne 28.7.2014 z VZMD (Vseslovenskim združenjem malih delničarjev) ter na podlagi dogovora, sklenjenega dne 18.7.2014 z Društvom MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije), pričeli z izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev za 20. redno skupščino delničarjev, ki bo dne 29.8.2014. Družba Mercator, d.d., Društvo MDS in VZMD so izbrali naslednje pooblaščence, ki jih bodo lahko delničarji pooblastili za uresničevanje svojih pravic: Mejak Miran, Verbič Kristjan, Stanković Rajko in Čadež Simon.

 Obvestilo bo od 13.8.2014 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava