O nas

Mercator

Družba Mercator - BH, d. o. o. opravlja dejavnost maloprodaje na področju izdelkov vsakdanje potrošnje.

Mercator – BH d.o.o.

Osebna izkaznica podjetja

Blažuj bb
71000 Sarajevo
+387 33 286 130
www.mercator.ba
info@mercator.ba

Osnovni podatki:

Firma: Mercator BH, Trgovina na veliko i malo d.o.o., Sarajevo
Skrajšano ime: Mercator BH d.o.o., Sarajevo
Glavna dejavnost: Trgovina na debelo in drobno
Vodstvo družbe: Nihad Imširović – direktor družbe, Nedeljka Bilić in Ante Knezović – izvršna direktorja
Skupščina: Tomislav Čizmić, Hrvoje Bošnjak (Mercator d.o.o.) in Violeta Kovačević, Nikola Čorsović (Mercator-S, d.o.o.)
Nadzorni odbor: Luka Jurkovič - predsednik, Boštjan Kralj in Klemen Bibič.
Matična številka: 1-24260
Davčna številka: 200841110009
Poslovni račun: 1327310010264087 - NLB Tuzlanska Bank d.d.
Datum ustanovitve: 17.7.2003
Osnovni kapital družbe na dan: 90.006.063,00 KM

mercator