O Skupini

Družbe v Skupini

Mercator, d.d.

Osebna izkaznica podjetja

Dunajska cesta 107
1113 Ljubljana
(01)56 01000
www.mercator.si
info@mercator.si

Osnovni podatki

Firma: Poslovni sistem Mercator, d.d.
Skrajšano ime: Mercator d.d.
Glavna dejavnost: 47.110 - Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
Vodstvo družbe: Tomislav Čizmić - predsednik, Draga Cukjati in Igor Mamuza - člana uprave, Gregor Planteu - izredni član
Nadzorni svet: Fabris Peruško, Ivica Mudrinić, dr. Matej Lahovnik, Miodrag Borojević, Paul Michael Foley, Sergei Volk kot predstavniki delničarjev, Veljko Tatić, Vesna Stojanović in Jože Lavrenčič kot predstavniki zaposlenih.
Matična številka: 5300231
Davčna številka: SI45884595
Poslovni račun: TRR: 02922-0015960569 NLB (primarni račun)
Datum ustanovitve: 5.12.1989
Osnovni kapital družbe: 254.175.051,39 EUR

mercator IP
M emba
maxen