O Skupini

Družbe v Skupini

Družba Mercator - Emba, d. d., je ena izmed vodilnih družb v slovenski prehrambeni industriji. Ukvarja se s proizvodnjo kakavnih instant izdelkov, proizvodnjo desertnih prelivov, proizvodnjo izdelkov iz žitaric in pakiranje drugih proizvodov.

Mercator - Emba, d.d.

Osebna izkaznica podjetja

Tržaška cesta 2c
1370 Logatec
(01) 759 84 00
www.mercator-emba.si
info@mercator-emba.si

Firma: MERCATOR-EMBA, proizvodnja hrane, d.d.
Skrajšano ime: MERCATOR-EMBA, d.d.
Glavna dejavnost: 10.820 - Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
Vodstvo družbe: Mladen Mladenić - predsednik uprave
Nadzorni svet: Dean Čerin - predsednik nadzornega sveta, Klemen Bibič - namestnik predsednika, Ron Janežič - član.
Matična številka: 5002516
ID za DDV: SI70418136
Poslovni račun: N-LB d.d., Ljubljana: 02922-0020198596
Datum ustanovitve: 29.12.1989
Osnovni kapital družbe: 2.300.784,51 EUR

Več na www.mercator-emba.si.

mercator
mercator IP
maxen