O Skupini

IMG 8672

Prodaja opreme

Razpis za pridobitev ponudb za odkup, demontažo in odvoz opreme

1.

Najugodnejšemu ponudniku prodamo delovni stroj mini nakladalnik Volvo L20 FP, tovarniška številka VCEOL20FH0170, letnik 2011, opravljenih ima 5.000 delovnih ur. Za nakladalnik sta dva delovna nastavka in sicer roka za naklad peska in vilice za dvig palet. Nakladač je redno vzdrževan.

Pogoji za nakup:

  • A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
  • B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
  • C. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. odvoz opreme, nosi kupec.
  • D. Delovni stroj se prodaja po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede stroja ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti matej.spilar@mercator.si najkasneje do 30.4.2020.
Ogled je možen, od ponedeljka do petka med 7.00 in 14.00 uro na lokaciji skladišča M Tehnike, Novo Celje 11, 3301 Petrovče po predhodni najavi preko elektronskega naslova Bogdan.Gucek@mercator.si. Na tem elektronskem naslovu dobite tudi vse ostale informacije.

Spodaj prilagamo tudi fotografije:

diesel vilicar Volvo L20FR 4

diesel vilicar Volvo L20FR 1

diesel vilicar Volvo L20FR 2

2.

Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji Market Tržaška 37b. Gre za dve blagajni in dva cigaretna boksa, leseno oblogo elementov in en nevtralni element, skladno označenemu izrisu (označeno z zeleno) Demontaža in odvoz opreme je predvidena 24.05.2020.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (oranžno obarvano).
D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.si v torek 19.05.2020 do 12.00 ure. Ogled opreme je možen do ponedeljka, 18.05.2020, obvezno po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo g. Markom Črnivcem - 051 287 061.

3.

Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji HIPERMARKET PRIMSKOVO. Gre za blagajniške pulte, nevtralno opremo, hladilno tehniko, trafiko, wanzl opremo (vhodi) in majhen delež inox opreme, skladno označenemu izrisu (označeno z vijolično barvo). Prvi del demontaže in odvoza opreme je predviden 21.07.2020, drugi del pa 02.08.2020.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (vijolično obarvano).
D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.si do torka 30.06.2020 do 12.00 ure. Ogled opreme je možen med 22.06. in 24.06.2020, obvezno po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo g. Markom Črnivcem - 051 287 061.