O Skupini

IMG 8672

Prodaja opreme

Najugodnejšemu ponudniku prodamo delovni stroj mini nakladalnik Volvo L20 FP, tovarniška številka VCEOL20FH0170, letnik 2011, opravljenih ima 5.000 delovnih ur. Za nakladalnik sta dva delovna nastavka in sicer roka za naklad peska in vilice za dvig palet. Nakladač je redno vzdrževan.

Pogoji za nakup:

  • A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
  • B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
  • C. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. odvoz opreme, nosi kupec.
  • D. Delovni stroj se prodaja po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede stroja ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti matej.spilar@mercator.si najkasneje do 14.2.2020.
Ogled je možen, od ponedeljka do petka med 7.00 in 14.00 uro na lokaciji skladišča M Tehnike, Novo Celje 11, 3301 Petrovče po predhodni najavi preko elektronskega naslova Bogdan.Gucek@mercator.si. Na tem elektronskem naslovu dobite tudi vse ostale informacije.