O Skupini

IMG 8672

Prodaja opreme

Razpis za pridobitev ponudb za odkup, demontažo in odvoz opreme

1.

Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji Market Tržaška 37b. Gre za dve blagajni in dva cigaretna boksa, leseno oblogo elementov in en nevtralni element, skladno označenemu izrisu (označeno z zeleno) Demontaža in odvoz opreme je predvidena 24.05.2020.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (oranžno obarvano).
D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.si v torek 19.05.2020 do 12.00 ure. Ogled opreme je možen do ponedeljka, 18.05.2020, obvezno po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo g. Markom Črnivcem - 051 287 061.

2.

Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji HIPERMARKET PRIMSKOVO. Gre za blagajniške pulte, nevtralno opremo, hladilno tehniko, trafiko, wanzl opremo (vhodi) in majhen delež inox opreme, skladno označenemu izrisu (označeno z vijolično barvo). Prvi del demontaže in odvoza opreme je predviden 21.07.2020, drugi del pa 02.08.2020.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (vijolično obarvano).
D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.si do torka 30.06.2020 do 12.00 ure. Ogled opreme je možen med 22.06. in 24.06.2020, obvezno po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo g. Markom Črnivcem - 051 287 061.

3.

Prodaja opreme – transportnih vozil

1. Najugodnejšemu ponudniku prodamo tovorno vozilo Iveco 75 KHG, št. šasije: ZCFA75C0202478406, letnik 2006, opravljenih ima 160.000 km. Iz prometa je bil odjavljen konec leta 2019. Karoserija, motor, menjalnik, stekla, ogledala, luči, pnevmatike in agregat so ustrezni; potrebno je urediti podvozje, akumulator je odmontiran. Vozilo je vozno.

LJ 13 4ZP 1 600px2

LJ 13 4ZP 3 600px3

LJ 13 9ZP 5 600px

4.

Najugodnejšemu ponudniku prodamo tovorno vozilo Iveco 150 KHG, št. šasije: ZCFA1LM0202472657, letnik 2006, opravljenih ima 654.000 km. Vozilo je iz prometa odjavljeno. Karoserija, motor, menjalnik, podvozje, stekla, ogledala, luči, pnevmatike in agregat so ustrezni; akumulator je odmontiran. Vozilo je vozno.

LJ 13 4ZP 1 600px3

LJ 13 4ZP 4 600px4

5.

Najugodnejšemu ponudniku prodamo Renault Master FDCAH5, št. šasije: VF1FDCAH517961846, letnik 1998, opravljenih ima 315.500 km. Iz prometa je bil odjavljen konec leta 2019. Motor, menjalnik, stekla, ogledala, luči in pnevmatike so ustrezni; potrebna je menjava karoserije (prerjavel nakladalni prostor in bočna vrata), kompletno je potrebno obnoviti zavore in zamenjati akumulator. Vozilo je vozno.

LJ D4 17X 1 600px3

LJ D4 17X 2 600px3

LJ D4 17X 3 600px2

6.

Najugodnejšemu ponudniku prodamo Renault Master 2.5 KHG, št. šasije: VF1FDC3L643628448, letnik 2010, opravljenih ima 387.000 km. Iz prometa je bil odjavljen konec leta 2019. Menjalnik, stekla, ogledala, luči in pnevmatike so ustrezni; okvarjena sta injektor in ročna zavora, ima prerjavelo karoserijo, potrebno je zamenjati akumulator, ne deluje gretje. Vozilo ni vozno.

LJ D4 17X 1 600px2

LJ D4 17X 3 600px

7.

Najugodnejšemu ponudniku prodamo Citroen Jumper, št. šasije: VF7232B5215146416; letnik 1996, opravljenih ima 232.000 km. Iz prometa je bil odjavljen sredi leta 2019. Ima prerjaveno karoserijo. Vozilo je vozno.

LJ 96 01X 4 600px2

LJ 96 01X 3 600px

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
C. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. odvoz opreme, nosi kupec.
D. Transportno vozilo se prodaja po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede stroja ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti maja.bizjak@mercator.si najkasneje do 05.07.2020.

  • Ogled pod 1 in 2 je možen, od ponedeljka do petka med 7.00 in 14.00 uro na lokaciji skladišča Mercator, Hladilniška pot 38, 1000 Ljubljana po predhodni najavi preko elektronskega naslova franci.demsar@mercator.si. Na tem elektronskem naslovu dobite tudi vse ostale informacije.
  • Ogled pod 3 in 4 je možen, od ponedeljka do petka med 7.00 in 14.00 uro na lokaciji skladišča Mercator, Rogozniška cesta  8, 2250 Ptuj po predhodni najavi preko elektronskega naslova Viktor.Samec@mercator.si. Na tem elektronskem naslovu dobite tudi vse ostale informacije.
  • Ogled pod 5 je možen, od ponedeljka do petka med 7.00 in 14.00 uro na lokaciji Kamjon servis d.o.o, Sermin 7/a, 6000 Koper, po predhodni najavi preko elektronskega naslova franci.demsar@mercator.si. Na tem elektronskem naslovu dobite tudi vse ostale informacije

8.

Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji SM Slovenske Konjice, Slomškova ulica1 a, 3210 Slovenske Konjice. Gre za hladilno tehniko v prodajnem delu ter strojnico hladilne tehnike, del nevtralne opreme in retro pultov. Demontaža in odvoz opreme je predvidena 06.07.2020 po 08.00 uri.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano).
D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.si v petek 26.06.2020 do 10.00 ure. Ogled opreme je možen do četrtka 25.06.2020 po predhodnem dogovoru - Marijan Miklič 030 999 096.