O Skupini

razpis za prodajo opreme2

Razpis za prodajo opreme

Razpis za pridobitev ponudb za odkup, demontažo in odvoz opreme

1. Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji  HM SLOVENJ GRADEC .

Seznam:
1. hladilna oprema v prodajnem prostoru, strojnica agregati,

2. pizza pult,

3. nevtralna oprema v prodajnem prostoru,

4. inox oprema, delno, ne v celoti,

5. peči

                » peč za peko pizz, dvojna

                » peč za peko piščancev, napultna

                » peč za peko mesa, konvektomat, napulten vključno z inox pultom

                » peč za peko kruha, napultna Eloma, vključno z pultom

6. velika vzhajalna komora, razstavljena,

7. blaganiški pulti, klasični,

8. inox ograje vhod v prodajni prostor in inox ograje na tika tak oddelku,

9. trafika, leseni pulti

10. pisarniška oprema, delno (pisarna varnostnik in pisarna ribe),

11. garderobne omarice (mesar in ribe),

12. delno visoko regalno skladišče (rezervni deli- ostanek, demontaža ni predmet povpraševanja),

13. CGP oprema (table).

Demontaža in odvoz opreme je predvidena v drugi polovici oktobra 2021.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano).

D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.

E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti na naslova:

oprema©mercator.si in mateja.bahor@mercator.si

Rok za oddajo ponudb: 30.09.2021 do 12.00 h.

Ogled opreme je možen v ponedeljek 27.09.2021 ob 10.30 h, obvezno po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo ga. Mateja Bahor, gsm: 030 996 037 (ogled javiti do petka 24.09.2021 do 12.00 h).

 

2. Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (regale) na lokaciji C&C Naklo. Gre za regale skladno označenemu izrisu (obarvano na tlorisu). Demontaža in odvoz opreme je predvidena konec septembra/začetek oktobra 2021. Točen datum bo znan naknadno.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano).

D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.

E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni. 

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti na naslova oprema@mercator.si in marko.crnivec@mercator.si do petka 17.09.2021 do 12.00 ure.

Ogled opreme je možen do srede, 15.09.2021, obvezno po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo g. Markom Črnivcem 051 287 061.

 

3. Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji SM Ivančna Gorica. Gre za nevtralno opremo, del hladilne tehnike in inox opreme ter blagajne, skladno označenemu izrisu (obarvano na tlorisu). Demontaža in odvoz opreme je predvidena konec septembra/začetek oktobra 2021.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano).

D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.

E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti na naslova oprema@mercator.si in marko.crnivec@mercator.si do petka 10.09.2021 do 12.00 ure.

Ogled opreme je možen do petka, 03.09.2021, obvezno po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo g. Markom Črnivcem 051 287 061.

 

4. Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji SM Trebnje. Gre za nevtralno opremo, del hladilne tehnike in inox opreme ter blagajne, skladno označenemu izrisu (obarvano na tlorisu). Demontaža in odvoz opreme je predvidena konec septembra/začetek oktobra 2021.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano).

D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.

E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti na naslova oprema@mercator.si in marko.crnivec@mercator.si do petka 10.09.2021 do 12.00 ure.

Ogled opreme je možen do petka, 03.09.2021, obvezno po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo g. Markom Črnivcem 051 287 061.

 

5. Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovska oprema) na lokaciji Podnart, Posavec 8

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR  brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške,kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.

D. Premičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

 

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti na naslova: peter.petek@mercator.si in katarina.bertoncelj@mercator.si do petka 27.8.2021 do 10.00 ure.

Ogled opreme je možen po predhodnem dogovoru  z g. Urbanom Malijem, tel.: 051/291-020 

6. Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji M Luize Pesjakove, Ulica Luize Pesjakove 11. Gre za hladilno tehniko vključno z 2 x uparjalniki komor ter 2 agregata hladilne tehnike (v kleti) ter kondenzator na zunanjem delu, zunanji CGP ( 2 x koš kamniti s pepelnikom, drog z Mercatorjevo tablo pri zastavah, 2x reklamna tabla na vhodu), nevtralno opremo v prodajnem delu ( prodaja se stenska in sredinska trgovinska oprema), blagajniške pulte (IT oprema NI predmet prodaje) skladno označenemu izrisu. Demontaža in odvoz opreme je predvidena  v sredini septembra 2021.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano).

D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.

E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.
Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.sivodstvo.nepremicnine@mercator.si  in  joze.derganc@mercator.si v petek 20.08.2021 do 12.00 ure.

Ogled opreme je možen do 18.8.2021 po predhodnem dogovoru z g. Jože Derganc, mob. 051 291 752.

7 Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji Market Hrib Loški potok, Hrib-Loški potok 100, 1318 Loški Potok. Gre za hladilno tehniko, strojnico (agregati), nevtralno opremo v prodajnem delu, blagajniške pulte (IT oprema NI predmet prodaje) skladno označenemu izrisu. Demontaža in odvoz opreme je predvidena v začetku septembra 2021 (1.9.2021).

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano).

D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.

E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.
Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.sivodstvo.nepremicnine@mercator.si in  maja.sedej@mercator.si   do petka, 13.08.2021, do 12:00 ure.

Ogled opreme je možen do 10.8.2021 po predhodnem dogovoru z ga. Maja Sedej, mob. 051 291 764.

 

8. Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji Market Črenšovci,  Ulica Prekmurske čete 19, 9232 Črenšovci. Gre za hladilno tehniko (vitrine v prodajnem delu), nevtralno opremo v prodajnem delu, blagajniške pulte (IT oprema NI predmet prodaje), skladno označenemu tlorisu. Demontaža in odvoz opreme je predvidena v avgustu 2021.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano). Odprite prilogo!

D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.

E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.si in marijan.miklic@mercator.si v petek 30.07.2021 do 10.00 ure.

Ogled opreme je možen po predhodnem dogovoru z g. Marijan Miklič, mob. 030 999 096.

 

9. Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji SM Šempeter pri Gorici, Ulica Nikole Tesle 10. Gre za hladilno tehniko, vključno z uparjalniki komor za hlajeni del ter 5 agregatov hladilne tehnike na zunanjem delu (pod rampo), cca. 4 starejše zamrzovalne omare v pomožnih prostorih, reklamno tablo na vhodu s pod konstrukcijo, nevtralno opremo v prodajnem delu ( prodaja se stenska in sredinska trgovinska oprema brez polic), blagajniške pulte (IT oprema NI predmet prodaje) skladno označenemu izrisu. Demontaža in odvoz opreme je predvidena v začetku septembra 2021.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano). Odprite prilogo!

D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.

E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.


Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.si, vodstvo.nepremicnine@mercator.si in joze.derganc@mercator.si v sredo 11.08.2021 do 12.00 ure.


Ogled opreme je možen do 9.8.2021 po predhodnem dogovoru z g. Jože Derganc, mob. 051 291 752.

 

10. Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (regale) na lokaciji C&C Naklo. Gre za regale skladno označenemu izrisu (obarvano na tlorisu). Demontaža in odvoz opreme je predvidena konec septembra/začetek oktobra 2021. Točen datum bo znan naknadno.

Pogoji za nakup:
A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano). Odprite prilogo!

D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.

E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti na naslova oprema@mercator.si in marko.crnivec@mercator.si do petka 17.09.2021 do 12.00 ure.
Ogled opreme je možen do srede, 15.09.2021, obvezno po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo g. Markom Črnivcem 051 287 061.

 

11.  Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji HM NOVA GORICA KROMBERK.

Seznam opreme za prodajo:
1. hladilna oprema v prodajnem prostoru, strojnica agregati, kondenzatorji (2 »plag in« hladilnika na zaključku gondol nista predmet prodaje),
2. nevtralna oprema v prodajnem prostoru, (črna oprema ni predmet prodaje),
3. inox oprema, delno:
» ribe prodajni prostor,
» ribe čiščenje,
» mesar prodajni prostor,
» inox oprema v dveh nedelujočih komorah mesar, konzolne police (komori se odstranita),
» delikatesa prodajni prostor,
» pizza prodajni prostor,
» inox oprema zunaj na rampi (raznorazni inox pulti, korita,…..),
» inox oprema na sadnem otoku v prodajnem prostoru,

4. peči
» peč za peko pizz,
» peč za peko kruha, vzhajalnik,
5. blaganiški pulti, klasični,
6. inox ograje vhod v prodajni prostor in inox ograje na tika tak oddelku,
7. trafika, leseni pulti,
8. delno visoko regalno skladišče 2 regala,
9. CGP oprema (table),
10. nakupovalni vozički, delno,
11. raznorazna oprema locirana zunaj na rampi ali pod rampo na dostavi (peči, strojna oprema salamorezke, strojna oprema mesar, lesena oprema, vozički, stojala, tehtnica,..itd., črni vozički za SZ locirani delno na rampi, delno v sosednjem skladišču, niso predmet prodaje,
12. mesarski tir z nakladalno roko,
13. vsa oprema locirana v centru pod tekočimi stopnicami (leseni podesti, stojala, lesene omare,.…..),
14. embalažni stroj z odlagalno mizo.

Demontaža in odvoz opreme je predvidena po 20.10.2021.
Čas praznjenja opreme v prodajnem prostoru in prostorih, kjer se posega: 1 dan

Rampa se počisti pred začetkom prenove. V kolikor bo prenova fazna (1.faza izvedba del v pomožnih prostorih, riba, mesar) se oprema v teh prostorih montira ločeno.

Pogoji za nakup:
A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano).

D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.

E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti na naslova:
oprema©mercator.si in mateja.bahor@mercator.si

Rok za oddajo ponudb: 13.10.2021 do 12.00 h.

Ogled opreme je možen v ponedeljek 11.10.2021 ob 10.30 h, obvezno po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo ga. Mateja Bahor, gsm: 030 996 037 (ogled obvezno najaviti do petka 08.10.2021 do 10.00 h).


12. Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji Market Rakovnik, Dolenjska cesta 43, Ljubljana. Gre za hladilno tehniko ( hladilne vitrine v prodajnem delu, razen dveh novejših, strojnica hladilne tehnike, kondenzatorji na zunanji strani, komora hlajeno kruh in komora meso v celoti, 4 uparjalniki v ostalih komorah, cca. 3 zamrzovalne omare v pomožnih prostorih), elementi zunanje grafične podobe (reklamna tabla na strehi, 2 x drog za zastavo) delno nevtralno opremo v prodajnem delu ( skladno označenemu tlorisu), inoks opremo v prodajnem delu, tir za meso v pomožnih prostorih, delno strojno opremo ( 2 x starejša salamorezka, mlin za meso, sterilizator nožev, starejša peč za meso z napo, friteza), delno skladiščne regale v pomožnih prostorih, 3 x blagajniške pulte (IT oprema NI predmet prodaje) skladno označenemu izrisu. Demontaža in odvoz opreme je predvidena v začetku novembra 2021.

Pogoji za nakup:


A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano). Odprite prilogo!

D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.


E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.


Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.si, vodstvo.nepremicnine@mercator.si in joze.derganc@mercator.si v sredo 20.10.2021 do 12.00 ure.
Ogled opreme je možen do 19.10.2021 po predhodnem dogovoru z g. Jože Derganc, mob. 051 291 752.