O Skupini

razpis za prodajo opreme2

Razpis za prodajo opreme

  • Trenutno ni nobene ponudbe, glede razpisa za prodajo opreme.

Pisne ponudbe pošljite priporočeno po pošti ali oddajte v vložišču do vključno 26.9.2016 na naslov: Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Sektor Razvoj in dezinvesticije, pod oznako “Nakup premičnin - ne odpiraj!”.

Ogled premičnin je možen po predhodnem dogovoru na posamezni lokaciji.