O Skupini

mercator obvladujoca druzba

Obvladujoča družba

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., je obvladujoča družba skupine povezanih podjetij (Skupine Mercator) in ima dvojno nalogo: opravlja trgovsko dejavnost in izvaja različne koncernske naloge za družbe v skupini.

Osebna izkaznica podjetja:

Firma: Poslovni sistem Mercator, d.d.
Naslov:  Dunajska cesta 107
Poštna številka in kraj: 1113 Ljubljana
Država: Slovenija
T: +386 (0)1 560 10 00
E: info@mercator.si
W: www.mercator.si

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani.

Osnovni podatki:

Firma: Poslovni sistem Mercator, d.d.
Skrajšano ime: Mercator d.d.
Glavna dejavnost: 47.110 - Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
Vodstvo družbe: Tomislav Čizmić - predsednik, Draga Cukjati, Igor Mamuza, Gregor Planteu
Nadzorni svet:  Ante Ramljak, dr. Matej Lahovnik (namestnik predsednika), Vladimir Bošnjak, Damir Kuštrak, Ivica Mudrinić in Teo Vujčić kot predstavniki delničarjev, Matjaž Grošelj, Vesna Stojanović in Jože Lavrenčič kot predstavniki zaposlenih
Matična številka: 5300231
Davčna številka: SI45884595
Poslovni račun: TRR: 02922-0015960569 NLB (primarni račun)
Datum ustanovitve: 5.12.1989
Osnovni kapital družbe: 254.175.051,39 EUR

V okviru Skupine delujejo naslednje družbe:

Mercator trgovina Slovenija:

Mercator trgovina tujina:

Druge poslovne dejavnosti:

Mercator Nepremičnine:

 

Poslovni sistem Mercator, d.d., je član naslednjih poklicnih združenj:

  • Trgovinske zbornice Slovenije,
  • Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  • Inštituta za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru,
  • Združenja nabavnikov Slovenije,
  • Kmetijsko gozdarske zbornice,
  • Združenja delodajalcev Slovenije.

Poslovni sistem Mercator, d.d., posluje skladno z veljavno zakonodajo, internimi pravili in dobro poslovno prakso. Upravljanje družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., temelji na določilih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.