O Skupini

banner Vizija Poslanstvo 5513x2533px 2

Vizija, poslanstvo, strategija

Vizija: Mercator kot najboljši lokalni trgovec nudi najsodobnejše koncepte trgovine na vseh trgih delovanja.

Poslanstvo: Mercator bo prihodnjo rast temeljil na učinkovitih poslovnih modelih, ki vključujejo kupcem privlačno ponudbo, dolgoročna partnerstva z lokalnimi in regionalnimi dobavitelji, nove koncepte trgovine ter operativno in stroškovno učinkovitost na vseh področjih svojega poslovanja.

Strategija: Skupina Mercator je konec leta 2020 prenovila dolgoročno strategijo in jo dosledno začela izvajati skozi vse ključne procese v Skupini Mercator. Strategija je bila pripravljena za obdobje do leta 2025.

Skupina Mercator Vizija poslanstvo strategija maj 2021