O Skupini

Poslovodstvo družbe

IMG 66

Družbo vodi poslovodstvo, ki ga sestavljajo predsednik poslovodstva in člana poslovodstva:

  • Tomislav Čizmić: predsednik poslovodstva - generalni direktor,
  • Hrvoje Bošnjak: član poslovodstva-direktor,
  • Tomislav Kramarić: član poslovodstva-direktor.