O Skupini

Uprava družbe

IMG 66

Družbo vodi uprava, ki jo sestavljajo predsednik in člani uprave. Predsednik predlaga nadzornemu svetu imenovanje drugih članov uprave, celotno upravo pa imenuje nadzorni svet.

Uprava je imenovana za pet let, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. Število članov uprave ter delovna področja in pooblastila na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet družbe z Aktom o upravi. Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost, v dobro družbe.

uprava3

 

Z leve proti desni: član uprave za področje Mercator trgovina Slovenija Igor Mamuza, članica uprave za področje financ in informatike Draga Cukjati, predsednik uprave Tomislav Čizmić