Za vlagatelje

Delnica

Sprememba/21.1.2022

50,00 0,00%

Dnevni promet:
400,00 EUR
Tržna kapitalizacija:
188 268 050,00 EUR
Izvozi podatke v excelovo preglednico

Prikaz je informativnega značaja. Izvorne podatke lahko obsežneje pridobite pri Skupini Alta na spletnem mestu www.alta.si.

Delnice družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., imajo oznako MELR, ki je tudi veljavna koda pri trgovanju z delnicami na Ljubljanski borzi.

Delnice so prosto prenosljive in so uvrščene v prvo borzno kotacijo Ljubljanske borze, ki je oblikovana z namenom povečanja prepoznavnosti najboljših slovenskih izdajateljev med mednarodnimi vlagatelji. Delnice so izdane v nematerializirani obliki.

Evidenco o delničarjih in njihovih deležih vodi Centralna klirinško depotna družba.

Izplačane dividende v posameznem letu

Leto Bruto dividenda
na delnico (v EUR)
2001 1,4
2002 1,8
2003 1,9
2004 2,1
2005 1,3*
2006 2,5
2007 4
2008 4,3
2009 4,5
2010 7,2
2011 8,0
2012 6,0
2013 /
2014 /
2015 /
2016 /
2017 /
2018 /
2019 /
2020 /

 

* Enkratno odstopanje od siceršnje dividendne politike v letu 2005 je posledica razlogov davčne narave.

Dividendna politika

Skupščina delničarjev odloča o višini bruto dividende na delnico za vsako poslovno leto posebej. Na 27. redni skupščini delničarjev dne 9. 6. 2020 delničarji niso odločali o izplačilu dividend za leto 2019, saj je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., realizirala negativen poslovni izid.

Pripeti dokumenti