Za vlagatelje

Lastniška struktura

V delniški knjigi družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je bilo na dan 30.9.2017 vpisanih 1.630 delničarjev.

Lastniška struktura je bila sledeča:

Lastniska struktura

Največji delničarji

Deset največjih delničarjev družbe je imelo na dan30. 9. 2017 v lasti 98,67 % podjetja.

Največji delničarji Država Število delnic Delež
1 Agrokor d.d. Hrvaška  4.237.376 69,57%
2 Clearstream banking SA - fiduciarni račun /
Sberbank of Russia
Nizozemska 1.128.945 18,53%
3 Societe Generale - Splitska banka, d.d. Hrvaška 410.339 6,74%
4 Addiko Bank, d.d. - fiduciarni račun Hrvaška 173.164 2,84%
5 Zagrebačka Banka d.d. - fiduciarni račun Hrvaška 35.393 0,58%
6 Galić Josip Hrvaška 21.525 0,35%
7 Banque Pictet and CIE SA - fiduciarni račun Švica 1.107 0,02%
8 Splitska banka d. d.- Ucits client account Hrvaška 953 0,02%
9 Horvat Jože Slovenija 770 0,01%
10 Fortunat Miloš Slovenija 575 0,01%
Skupaj: 6.010.147 98,67%