Za vlagatelje

Objave

Strategija komuniciranja z delničarji, finančnimi analitiki ter ustanovami, mediji in splošno javnostjo temelji na zagotavljanju transparentnosti poslovanja, ki ga v Mercatorju uresničujemo z rednim in pravočasnim objavljanjem informacij o položaju družbe ter pomembnejših spremembah v poslovanju družbe.

mercator javne objave

Javne objave

Mercator vse javne objave objavlja v sistemu elektronskega obveščanja SEOnet

Preberite več»