Za vlagatelje

mercator koledar financnih objav

Koledar finančnih objav


Vrsta objave/dogodka

Predvideni
datum objave/dogodka*

Objava revidiranega Letnega poročila Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., za leto 2016

sreda, 26.4.2017
Objava Poročila o poslovanju Skupine Mercator in družbe Mercator, d.d., v obdobju 1-3 2017 sreda, 24.5.2017
24. redna skupščina delničarjev četrtek, 15.6.2017
Objava Poročila o poslovanju Skupine Mercator in družbe Mercator, d.d., v obdobju 1-6 2017 četrtek, 31.8.2017
Objava Poročila o poslovanju Skupine Mercator in družbe Mercator, d.d., v obdobju 1-9 2017 sreda, 15.11.2017
Objava Gospodarskega načrta za leto 2018 četrtek, 14.12.2017

* Navedeni so predvideni datumi. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih.

Objave bodo na voljo na spletni strani Ljubljanske borze prek sistema SEOnet ter na spletni strani družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., prav tako pa tudi morebitne spremembe finančnega koledarja.