Za vlagatelje

Poročila

Prek medletnih, letnih in izrednih poročil Mercator informira vse svoje deležnike o uspešnosti preteklega poslovanja in podrobneje predstavi dejanske finančne rezultate. Jasno oblikovana vizija in načrti za njeno doseganje ter pričakovani rezultati so predstavljeni v letnih ter srednjeročnih gospodarskih načrtih.

mercator sporocila za javnost in novice2

Letna poročila

Tukaj objavljamo letna poročila Skupine Mercator

Preberite več»
mercator gospodarski nacrti4

Medletna poročila

Tukaj objavljamo medletna poročila Skupine Mercator

Preberite več»
IMG 5016 2

Izredna poročila

Tukaj objavljamo izredna poročila Skupine Mercator

Preberite več»
IMG 32

Gospodarski načrti

Predstavljamo Mercatorjeve letne in srednjeročne gospodarske načrte

Preberite več»