Za vlagatelje

mercator sporocila za javnost in novice

Letna poročila

Tukaj objavljamo letna poročila Skupine Mercator:

Letno poročilo skupine Mercator za leto 2020 ESEF

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2020 (pdf)

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2019

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2018

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2017

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2016

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2015

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2014

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2013

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2012

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2011

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2010

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2009

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2008

Povzetek revidiranega letnega poročila Skupine Mercator za leto 2007

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2007

Povzetek revidiranega letnega poročila Skupine Mercator za leto 2006

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2006

Povzetek revidiranega letnega poročila Skupine Mercator za leto 2005

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2005

Povzetek revidiranega letnega poročila Skupine Mercator za leto 2004

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2004

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2003

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2002

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2001

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2000

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 1998

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 1997

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 1996