Družbena odgovornost

mercator druzbena odgovornost

Družbena odgovornost

Področij, na katerih deluje Mercator kot družbeno odgovorno podjetje, je veliko, saj se Mercator zaveda vpetosti v družbeno in naravno okolje. Zato spodbuja gospodarski, socialni in družbeni razvoj vsakega lokalnega okolja, v katerem deluje, ustvarja širše gospodarske in družbene učinke, oblikuje prijazna in urejena okolja za potrošnike in zaposlene ter povečuje kakovost ponudbe blaga in storitev. Prizadevamo si tudi za izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, gospodarno ravnanje in racionalno rabo energije, surovin in drugih naravnih virov. V Mercatorju verjamemo, da poslovni uspeh podjetja temelji na ekonomski racionalnosti, uravnoteženem razvoju in vpetosti v naravno in družbeno okolje, in da družbena odgovornost pomeni ne le konkurenčno prednost, ampak enega od elementov nadaljnjega razvoja Mercatorja.

Banner Pika Kartica Zelena 211x120px 2022 1

Skrb za potrošnika

V Mercatorju nam je varnost in kakovost izrednega pomena, zato nad kakovostjo naših storitev in izdelkov budno bedimo.

Preberite več»
mercator varstvo okolja

Varstvo okolja

V Mercator poslujemo z mislijo na prihodnje rodove in se zavedamo pomena zmanjševanja vplivov na okolje, zato že vrsto let preoblikujemo naše procese v okolju prijaznejše.

Preberite več»
mercator skrb za zaposlene 1

Skrb za zaposlene

Z namenom, da bi zaposlenim, pa tudi kandidatom za zaposlitev v Mercatorju čim bolj približali vse, kar v okviru skrbi za zaposlene ponujamo, smo leta 2008 razvili Zaposlitveni portal.

Preberite več»
RDD logotip

Sponzorstva in donacije

Kot družbeno odgovorno podjetje, ki se zaveda vpetosti v širše družbeno in naravno okolje, želimo prispevati k višji kakovosti življenja in razvoju tako na lokalni kot vseslovenski ravni.

Preberite več»
mercator iz domacih krajev 100 slovensko

Iz domačih krajev

V Mercatorju v sodelovanju z domačimi dobavitelji in pridelovalci ponujamo kar največ izdelkov in pridelkov iz domačih krajev.

Preberite več»
mercator povejmo logotip

Povejmo

V Mercatorju podpiramo kulturo odprtosti in s tem dajemo možnost vsem, da nam zaupno prijavijo pomisleke in opažanja glede netransparentnega poslovanja ali spornih poslovnih praks.

Preberite več»