Varstvo osebnih podatkov kandidatov za zaposlitev

Mercator GDPR Responsive 686x300px

Varstvo osebnih podatkov kandidatov za zaposlitev

Informacije za kandidate za zaposlitev (po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov GDPR glede obdelave osebnih podatkov)

1. Informacije o obdelavi osebnih podatkov kandidatov za zaposlitev oziroma delo v Mercator d.o.o., Dunajska 107, 1000 Ljubljana

Mercator d.o.o. skrbi za vašo zasebnost in se zavezuje, da bomo vaše osebne podatke obdelovali v skladu s poštenim ravnanjem s podatki in veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

V nadaljevanju so podane informacije za kandidate za zaposlitev v Mercator d.o.o.

2. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov zaposlenih: Poslovni sistem Mercator d.o.o., Dunajska 107, 1000 Ljubljana

3. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) je dosegljiva na naslednjih kontaktnih podatki:

4. Kako pridobivamo vaše osebne podatke?

Svoje osebne podatke nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto; kot izpolnjen e-obrazec ali pisno na naš naslov.

V primeru prijave objavo prostega delovnega mesta, vas bomo prosili za posredovanje naslednjih osebnih podatkov:

  • Osnovni podatki (ime, priimek, datum rojstva).
  • Kontaktni podatki (elektronski naslov, telefon, naslov prebivališča).
  • Podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah (življenjepis/CV).

5. Namen obdelave osebnih podatkov

Na podlagi prijav bomo izvedli pregled izpolnjevanja pogojev, ki jih zahtevamo za posamezno delovno mesto, ter pripravili izbor najustreznejših kandidatov. Slednji boste povabljeni na osebne razgovore, lahko tudi dodatne preizkuse veščin in znanja.

Odvisno od zahtev delovnega mesta boste, kadar so osebnostne lastnosti pomembne ali celo odločilne za opravljanje določenih nalog (npr. komunikativnost, sposobnost za delo v skupini, vodstvene sposobnosti), nekateri kandidati napoteni na psihometrično testiranje pri našem za to usposobljenem pogodbenem partnerju.

Po opravljeni izbiri bomo osebne podatke neizbranih kandidatov, ki nam boste dovolili hraniti posredovano prijavo in v razpisnem postopku dodatno pridobljene osebne podatke, vodili v zbirki kandidatov za delo ali zaposlitev v Mercator d.o.o. za namen morebitnega kasnejšega povabila k delu ali zaposlitvi.

6. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke kandidatov, ki bodo dovolili obdelavo tudi po končanem izbirnem postopku, bomo hranili še največ tri mesece po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto.

7. Kdo obdelujejo vaše osebnih podatkov in komu se posredujejo?

Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov za delo oziroma zaposlitev v Mercator d.o.o. lahko dostopajo pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu in naši pogodbeni partnerji (obdelovalci osebnih podatkov), ponudniki spletnih orodij in aplikacij za podporo avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov v zbirki ter izvajalci psihometričnih testiranj.

Mercator d.o.o. obdelovalce izbira s potrebno skrbnostjo, saj je zasebnost tako kandidatov, ki nam zaupajo, kot tudi sicer naših strank za nas zelo pomembna in ključna za medsebojno zaupanje ter skrbi, da se ustrezno varstvo osebnih podatkov dogovori tudi s pogodbo o medsebojnem sodelovanju.

8. Ali obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov?

Ne.

9. Katere so vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki?

Zaposleni ima v skladu z GDPR pravico:

  • do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki;
  • do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov;
  • do izbrisa osebnih podatkov, kadar za hrambo ne obstaja več podlaga v zakonu ali ste podali osebno privolitev;
  • pravico do omejitve osebnih podatkov;
  • pravica do ugovora – v primeru, kadar se obdelava izvaja na podlagi zakonitega interesa;
  • pravica do prenosljivosti – v primeru osebne privolitve.

Upravljavec bo informacije o ukrepih povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, sprejetih na vašo zahtevo, v skladu s členi 15 do 22 GDPR, zagotovil brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve.

Izjemoma se lahko ta rok po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec vas bo v takem primeru obvestil v enem mesecu po prejemu zahteve, skupaj z razlogi za zamudo. Če boste zahtevo predložili z elektronskimi sredstvi, bo upravljavec informacije, kadar je mogoče, zagotovil z elektronskimi sredstvi, razen če ne boste zahtevali drugače.

Če želite uveljavljati naštete pravice, se lahko za pomoč kadarkoli obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki ji kadarkoli lahko anonimno sporočite tudi morebitne nezakonitosti s področja varstva osebnih podatkov v Mercator d.o.o. Njen e-naslov je dpo@mercator.si.

Če boste menili, da vaših pravic vendarle ne uresničujemo, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (www.ip-rs.si).

Na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete tudi, če imate kakršnakoli vprašanja s področja varstva osebnih podatkov.

10. Možnost preklica soglasja

Kandidati, ki so podali soglasja za uvrstitev v zbirko in/ali ocenjevanje določenih vidikov za namen lažjega iskanja primerne zaposlitve oziroma dela, lahko dano privolitev med enoletno hrambo kadarkoli prekličejo, tako da svojo voljo pisno izrazijo po e-pošti na naslov: zaposlitev@mercator.si ali pisno na naslov sedeža Mercator d.o.o., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.