Medijsko središče

Sporočila za javnost


poslovna stavba Mercator3
|Sporočila za javnost

Sklic 29. izredne skupščine delničarjev

29. izredno skupščino delničarjev, ki bo dne 1. 9. 2021 ob 15.30 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.

poslovna stavba Mercator13
15.04.2022|Sporočila za javnost

Vpis skupščinskega sklepa o umiku vseh delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja podatek o tem, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 14. 4. 2022 v sodni register vpisalo naslednji sklep o umiku vseh delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev, ki ga je edini delničar Fortenova Grupa, d. d., sprejel na 31. izredni skupščini delničarjev dne 12. 4. 2022.

poslovna stavba Mercator11
12.04.2022|Sporočila za javnost

Sklepi 31. izredne skupščine delničarjev

31. izredna skupščina delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., je na predlog edinega delničarja Fortenova Grupa, d. d., odločala o umiku vseh 6.257.610 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako MELR s trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer so sprejeti sklepi in ostale informacije, predstavljeni v priloženem zapisniku skupščine.