Družbena odgovornost

mercator povejmo

Povejmo

Družbeno odgovornost v Mercatorju razumemo kot enega izmed temeljev našega nadaljnjega uspeha. Podpiramo kulturo odprtosti v skladu z najvišjimi standardi poštenosti in odgovornosti. S tem namenom dajemo vsem dobronamernim posameznikom možnost, da nam zaupno prijavijo kakršnekoli skrbi, pomisleke, opažanja glede netransparentnega poslovanja ali spornih poslovnih praks v Mercatorju. Uprava je sprejela dokument Politika spodbujanja k odgovornemu in poštenemu ravnanju, v katerem so natančno predpisani postopki glede prijav, varovanja zaupnosti prijaviteljev, ravnanja z razkritimi praksami ter določa odgovornosti in pristojnosti vključenih v proces.

S spodbujanjem kulture odprtosti želimo preprečiti sporne poslovne prakse in kakršnokoli škodo za Mercator. Zagotavljamo, da bodo vse prijave obravnavane v strogi zaupnosti. Vsem dobronamernim prijaviteljem želimo zagotoviti zaščito pred morebitnimi povračilnimi ukrepi (zlasti šikaniranjem, nadlegovanjem ali ustrahovanjem). Z odgovornim obravnavanjem in reševanjem prijav želimo še dodatno spodbuditi etično, moralno in pošteno ravnanje.

Šteje se, da je prijava spornega ravnanja podana v dobri veri, ko je podana brez zlonamernosti in brez osebnih koristi, ki bi lahko izvirale iz nje ter ko ima prijavitelj utemeljene razloge, da verjame, da je prijava resnična. Ni nujno, da se vsako razkritje, ki je bilo podano v dobri veri, izkaže za resnično.

Kako prijaviti sporno prakso

Prijavitelj lahko prijavo poda preko:

*Opomba: spodaj vam prilagamo enaka dokumenta, vendar ločeno v slovenskem, hrvaškem, srbskem, bosanskem in črnogorskem jeziku.

Prijavo lahko poda neposredno na Mercator ali pogodbenemu zunanjemu sodelavcu,  odvetniški družbi.

1. Prijava na Mercator:

  • v elektronski obliki na naslov povejmo@mercator.si,
  • po pošti na naslov: Poslovni sistem Mercator d.o.o., NOTRANJA REVIZIJA, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom: STROGO ZAUPNO! NE ODPIRAJ!

2. Prijava neodvisnemu zunanjemu sodelavcu:

  • v elektronski obliki na naslov povejmo.odvetnik@ceferin.si, s pripisom v vrstici »zadeva«/ »subject«: POVEJMO! STROGO ZAUPNO!
  • po pošti na naslov: Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje, s pripisom: POVEJMO! STROGO ZAUPNO! NE ODPIRAJ!

Ne glede na to, komu prijavitelj pošlje prijavo, bo le-to obravnavala notranja revizija in ne odvetnik.

Obrazec ni pogoj za obravnavo prijave. Je sicer zaželen, predvsem pa je v pomoč prijaviteljem, katere podatke naj napišejo, in na katera vprašanja naj si odgovorijo, ko bodo pisali prijavo.

Odnos med prijaviteljem spornega ravnanja in Mercatorjem temelji na zaupnosti podatkov, predvsem identitete prijavitelja. Če prijavitelj razkrije svojo identiteto, jo bodo poznali le sodelavci, ki delajo v službi notranje revizije Mercatorja oziroma sodelavci neodvisnega zunanjega sodelavca.

Naj bodo Mercatorjeve vrednote naše vrednote. Le s skupnimi močmi bomo ustvarili okolje, ki bo dobro za poštene in odgovorne ljudi. S tem bomo onemogočili in iz našega okolja izločili prevarante in goljufe. Zato Povejmo!

To področje natančneje opredeljuje spodnji dokument:

*Opomba: spodaj vam prilagamo enaka dokumenta, vendar ločeno v slovenskem, hrvaškem, srbskem, bosanskem in črnogorskem jeziku.