Medijsko središče

Slika uprave 22. skupscina

22. skupščina delničarjev Mercatorja

Delničarji Mercatorja podelili razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za preteklo poslovno leto ter se seznanili s poslovanjem družbe v letu 2014.

Delničarji družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. so se 18. junij 2015 na redni, 22. skupščini seznanili z letnim poročilom družbe za leto 2014 ter podelili razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za preteklo poslovno leto. Za revizorja družbe za leto 2015 je bila imenovana revizijska hiša Deloitte revizija, d.o.o.

Leto 2014 je za Mercator potekalo v znamenju finančne in lastniške stabilizacije. Skupina Mercator je v letu 2014 nadaljevala z zastavljenim načrtom poslovnega prestrukturiranja in racionalizacije stroškov poslovanja. Uspešno je zaključila proces prestrukturiranja finančnih obveznosti ter s tem dosegla finančno stabilizacijo, ki je ključnega pomena za njen dolgoročni obstoj. V drugi polovici leta 2014 sta družbi Agrokor, d.d., in Agrokor Investments B.V. pridobili večinski, skupaj 88,10 % delež družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., s čimer je bilo zaključeno tudi obdobje lastniške nestabilnosti družbe. Družba je v letu 2014 v okviru integracijskega procesa Skupin Agrokor in Mercator optimizirala svoje poslovanje na tujih trgih ter se v okviru nove organizacije poslovanja osredotočila na bolj dobičkonosne trge, tj. Slovenije, Srbije in Črne gore, kar ji daje potencial za nadaljnjo rast. Z združitvijo je Mercator postal vodilni trgovec na vseh trgih, na katerih posluje.  

Navkljub visoko konkurenčnemu okolju in zahtevnim procesom, ki so potekali v Skupini Mercator tekom leta 2014, je Mercator uspešno ohranjal stabilno tržno pozicijo in redno poslovanje. Poslovanje trgovinske dejavnosti Skupine Mercator se je v drugem polletju 2014 postopoma izboljševalo in trend se nadaljuje v letu 2015.

Skupščina delničarjev je podelila razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za preteklo poslovno leto ter za revizorja družbe za leto 2015 imenovala revizijsko hišo Deloitte revizija, d.o.o. Na skupščini ni bilo podanih nasprotnih predlogov.