Mercator Siska

Zadnje novice

banner Mercator Group 211x120px

Mercator uspešno nadaljuje s poslovnim in finančnim prestrukturiranjem

V prvem polletju 2019 je Skupina Mercator povišala prihodke za 0,4 % glede na enako obdobje preteklega leta in so znašali 1,06 milijarde EUR.

Glavna fotografija

Priložnost za investicijo

07.12.2013

Mercator namerava v skladu s poslovno strategijo prodati zemljišče s poslovno-trgovskim objektom Mercator center Koper II, Kolodvorska 4, Koper in po prodaji vzeti v dolgoročni
najem celoten objekt ali izključno poslovne prostore z Mercatorjevimi programi.

benner Image 686x300px

Izvedena transakcija o refinanciranju nadrejenega posojila

02.07.2019

Ob zmanjšani zadolženosti in povečani kreditni sposobnosti se še naprej krepi zaupanje v Skupino Mercator.

Polletno porocilo 2019

Skupina Mercator je v letu 2018 pomembno izboljšala kazalnike poslovanja

26.04.2019

Ljubljana, 26. april 2019 – Skupina Mercator je v poslovnem letu 2018 ustvarila za 107,5 milijona EUR normaliziranega kosmatega denarnega toka iz poslovanja, kar predstavlja, v primerjavi z letom 2017, povišanje kar za 18,6 %.

Za vlagatelje

Naše delničarje in druge zainteresirane javnosti redno obveščamo o poslovanju Skupine Mercator.

Vrednost delnice23,00 EUR
Najvišja27,00 EUR
Najnižja22,20 EUR
Sprememba0,00%
Informacije za vlagatelje>>

Za novinarje

V želji, da javnost dosežejo preverjene informacije, sodelujemo z vsemi mediji in, spoštujemo vsako vprašanje.

mercator za novinarje.jpg
Za novinarje>>

Nepremičnine

Prodajamo in oddajamo številne lokale, poslovne prostore in zemljišča.

mercator prodaja oddaja nepremicnine.jpg
Prodaja in oddaja nepremičnin>>