Medijsko središče

1700060008965

Mercator podpisal pogodbo o nakupu Engrotuša

 

Mercator je danes podpisal pogodbo o nakupu 100–odsotnega deleža Engrotuša. Ob podpisu pogodbe je že stekel tudi postopek za pridobitev soglasja Agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. Povezovanje Mercatorja, ki je v lasti Fortenova grupe, in Engrotuša, bo utrdilo položaj obeh trgovskih podjetij ter slovenskim dobaviteljem in zaposlenim prineslo nove razvojne priložnost, koristi iz povezovanja pa bodo imeli tudi kupci. Podpisniki pogodbe so prepričani, da povezovanje obeh podjetij pomeni odlične temelje za prihodnjo rast skupnega podjetja in seveda dolgoročno vzdržnost poslovanja, s katero bodo pridobili vsi deležniki in posledično celotno gospodarstvo.

»Poslovno leto 2023 v Fortenovi grupi končujemo s še eno veliko akvizicijo, kar nam je v veliko zadovoljstvo. Po trgovski verigi Franca v Črni gori je povezovanje s trgovsko mrežo Tuš drugo večje letošnje širjenje naše trgovske mreže v zelo kratkem času. S tem se dodatno krepimo kot pomembna regionalna trgovska mreža, in izpolnjujemo zaveze, ki smo jih dali pri integraciji Mercatorja v letu 2021. Ti procesi so toliko bolj pomembni, ker je bilo poslovanje v trgovini z živili v preteklem obdobju zelo zahtevno. V Fortenovi grupi smo osredotočeni na izvajanje strategije, katere osnovni cilj je, da smo v celotni mreži čim bližje kupcu in da mu kontinuirano nudimo zelo širok nabor proizvodov in storitev po konkurenčnih cenah, obenem pa skozi odlične odnose z lokalnimi dobavitelji gradimo temelje za rast nacionalnih ekonomij v petih državah, v katerih poslujemo. Prepričani smo, da je najboljše jamstvo za dolgoročni razvoj celotnih nacionalnih verig – od proizvodnje do trgovine – prav v razvoju celotne verige, podkrepljenem z investicijami, ki pozitivno vplivajo na trajnostno rast gospodarstva v regiji«, je poudaril Fabris Peruško, član Upravnega odbora in glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

Andraž Tuš je v imenu prodajalcev, podjetij Tuš holding in AH Invest 1, poudaril: »Danes smo podpisali pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža podjetja Engrotuš d.o.o., brez dejavnosti Tuš drogerija, ki je v postopku oddelitve. Po večmesečnih pogajanjih smo se odločili za prodajo kupcu, ki je po naši oceni najboljša izbira za zaposlene, poslovne partnerje in razvoj osnovne dejavnosti podjetja. Verjamemo, da bo imelo to povezovanje pozitivne učinke za slovensko gospodarstvo.«

Tomislav Kramarić, predsednik poslovodstva Mercatorja: »V trgovinskem sektorju se nadaljuje konsolidacija lastništva. Mercator beleži stabilno organsko rast, pri čemer nam bo za doseganje poslovnih ciljev pomagal tudi nakup in povezovanje z Engrotušem. Prepričan sem, da je povezovanje v interesu vseh, od zaposlenih, kupcev, do slovenskih dobaviteljev v celotni verigi. S povezovanjem bomo okrepili tudi stabilnost obeh trgovskih podjetij in slovenskemu trgu ponudili najboljšo izbiro.«

Do dokončanja postopka za pridobitev soglasja Agencije za varstvo konkurence podrobnosti v zvezi s pogodbo oziroma nadaljnjih načrtov razvoja povezanega podjetja ne moremo komentirati.