Družbena odgovornost

Družini prijazno podjetje

Mercator je 10. decembra 2010 kot nadgradno do tedaj veljavnega osnovnega prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje. V okviru novega certifikata bomo poleg sedmih ukrepov, ki smo jih uvedli v obdobju maj 2007 – maj 2010, izvajali še pet novih.

 • Informacijske platforme: v internem časopisu Časomer smo uvedli stalno rubriko, ki je namenjena usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Podobno rubriko bomo uvedli tudi na intranetu.
 • Izdaja brošure: v brošuri, ki smo jo izdali, so strnjeno opisane možnosti, ki jih imajo zaposleni za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
 • Mnenjske raziskave: z različnimi anketami ugotavljamo, kako so zaposleni zadovoljni z usklajevanjem dela in družine, v kolikšni meri koristijo že uveljavljene ukrepe in kaj bi še želeli.
 • Odnosi z javnostmi: vrednote družini prijaznega podjetja poudarjamo tudi v širšem okolju.
 • Izmensko delo: pri načrtovanju izmenskega dela in drugih oblik delovnega časa upoštevamo potrebe zaposlenih s predšolskimi otroki, kadar to dovoljuje delovni proces.
 • Ukrepi za varovanje zdravja: zaposlene informiramo, kako skrbeti za zdravje, predvsem s preventivnimi dejavnostmi. Izvajamo občasne preventivne zdravstvene akcije, usposabljanja in organiziramo športne dejavnosti.
 • Sistem vključevanja po daljši odsotnosti – vrnitev s porodniške: oblikovali smo postopke, na podlagi katerih bi radi zaposlenim olajšali vrnitev na delo.
 • Otroški časovni bonus (prvi šolski dan): Starši  imajo  možnost koriščenja dodatnega dne plačanega izrednega dopusta za prvi šolski dan otroka v 1. razredu osnovne šole.
 • Otroški časovni bonus (uvajanje v vrtec): staršem bomo v prvem tednu uvajanja otroka v vrtec omogočili fleksibilni delavnik z zmanjšano časovno prisotnostjo.
 • Ukrepi za varovanje zdravja – ustanovitev Športno-kulturnega društva Mercator za zaposlene in njihove družinske člane: društvo  svojim članom zagotavlja možnosti cenejšega vključevanja v športne in kulturne dejavnosti po vsej Sloveniji.
 • Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine: organizirali bomo izobraževanja za vodje, na katerih bomo izpostavili pomen pozitivnega odnosa do usklajevanja dela in zasebnega življenja ter jih informirali o sprejetih ukrepih družini prijazne politike.
 • Razvoj socialnih veščin za vodilne: pomembno je, da vodilni in vodstveni kadri za učinkovito vodenje razvijajo socialne veščine, in da podjetje za razvoj le teh skrbi sistematično, torej preko stalnih izobraževanj in drugih kanalov internega komuniciranja.

V slopu projekta posebno pozornost posvečamo novorojencem zaposlenih in jih obdarujemo s paketom Lumpi.