Medijsko središče

Sporočila za javnost


Polletno porocilo 2020
26.04.2019|Sporočila za javnost

Skupina Mercator je v letu 2018 pomembno izboljšala kazalnike poslovanja

Ljubljana, 26. april 2019 – Skupina Mercator je v poslovnem letu 2018 ustvarila za 107,5 milijona EUR normaliziranega kosmatega denarnega toka iz poslovanja, kar predstavlja, v primerjavi z letom 2017, povišanje kar za 18,6 %.

Polletno porocilo 2018 1
07.01.2019|Sporočila za javnost

Poslovni izid iz poslovanja Skupine Mercator se je v devetih mesecih letos več kot podvojil glede na lani

Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih leta 2018 zabeležila 5,4 % rast prihodkov od prodaje trgovine na drobno glede na primerljivo obdobje preteklega leta in ustvarila za 86,8 mio EUR EBITDA, kar je 24,7 % več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.

Mercator Logisticno distribucijski center 27122018 2
28.12.2018|Sporočila za javnost

Razpis za izbor projektanta Logistično distribucijskega centra za potrebe delovanja družbe Mercator d.d.

Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, objavlja razpis za zbiranje ponudb za izbor izdelovalca načrtov projektne dokumentacije novega Logistično distribucijskega centra Mercator.