Medijsko središče

Sporočila za javnost


552x368px agra minute
29.06.2018|Sporočila za javnost

11 odličij s sejma Agra za izdelke Minute

V Mercatorju smo ponovno ponosni na naše nagrajene izdelke Minute. Na 39. Mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov v kategoriji mesni izdelki, ki je potekalo 13. junija 2018 je kar 11 izdelkov Minute prejelo zlata, srebrna in bronasto odličje.

25 skupscna Mercatorja
12.06.2018|Sporočila za javnost

Mercator z novimi člani nadzornega sveta

Na 25. redni skupščini so se delničarji družbe Mercator, d.d., seznanili s poročilom o poslovanju Skupine Mercator v letu 2017 in s poročilom nadzornega sveta o njegovem delu v preteklem letu nato pa z odstopi predsednika in nekaterih članov nadzornega sveta ter s prenehanjem mandata dvema članoma NS.

11.06.2018|Sporočila za javnost

Poslovanje Mercatorja skladno z zahtevami novih standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

Med 21. in 25. majem je v Mercatorju potekala recertifikacijska (obnovitvena) zunanja presoja sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, letos prvič v celoti po zahtevah novih standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.