Medijsko središče

poslovna stavba Mercator6

Dve izpodbojni tožbi delničarjev zoper sklep izredne skupščine

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je prejela tožbo delničarja Danijela Labaša ter tožbo delničarjev Vseslovenskega združenja malih delničarjev in Odvetniške družbe Ronnie Christopher Horvat, o.p., d.o.o., ter ostali, s katerima se izpodbija sklep o prenosu delnic na glavnega delničarja, ki je bil sprejet na 30. izredni skupščini delničarjev dne 23. 12. 2021.

Dokument je viden na povezavi.