Medijsko središče

Sporočila za javnost


mercator celostna graficna podoba
07.12.2022|Sporočila za javnost

Skupščina Fortenova grupe imenovala dva nova člana poslovodstva Mercatorja

Skupščina Fortenova grupe je imenovala dva nova člana poslovodstva Mercatorja: Hrvoje Bošnjak je nov član Mercatorjevega poslovodstva za finance, Tomislav Kramarić pa postaja član Mercatorjevega poslovodstva za maloprodajo.

poslovna stavba Mercator13
15.04.2022|Sporočila za javnost

Vpis skupščinskega sklepa o umiku vseh delnic družbe

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 14. 4. 2022 v sodni register vpisalo sklep o umiku vseh delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev, ki ga je edini delničar Fortenova Grupa, d. d., sprejel na 31. izredni skupščini delničarjev dne 12. 4. 2022.

razpis za prodajo opreme2
12.04.2022|Sporočila za javnost

Sklepi 31. izredne skupščine delničarjev

31. izredna skupščina delničarjev odločala o umiku vseh 6.257.610 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako MELR s trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.