Medijsko središče

Sporočila za javnost


razpis za prodajo opreme2
12.04.2022|Sporočila za javnost

Sklepi 31. izredne skupščine delničarjev

31. izredna skupščina delničarjev odločala o umiku vseh 6.257.610 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako MELR s trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

poslovna stavba Mercator9
11.04.2022|Sporočila za javnost

Sklic 31. izredne skupščine delničarjev

31. izredna skupščina družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., bo dne 12.4.2022 ob 11.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.

mercator koledar financnih objav
23.03.2022|Sporočila za javnost

Vpis sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register in začasna ustavitev trgovanja z delnicami (MELR)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana, objavlja informacijo o vpisu sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register in začasni ustavitvi trgovanja z delnicami (MELR).