Medijsko središče

Sporočila za javnost


poslovna stavba Mercator7
03.03.2022|Sporočila za javnost

Dve izpodbojni tožbi delničarjev zoper sklep izredne skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana, objavlja informacijo o prejemu dveh izpodbojnih tožb, ki sta bili napovedani na 30. izredni skupščini delničarjev dne 23. 12. 2021.

24.12.2021|Sporočila za javnost

Sklepi 30. izredne skupščine delničarjev

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja sklepe 30. izredne skupščine delničarjev.

10.12.2021|Sporočila za javnost

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic in v ta namen pričenja z organiziranim zbiranjem pooblastil. Tako lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini delničarji uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem tudi neposredno vplivajo na upravljanje družbe.