Medijsko središče

poslovna stavba Mercator5

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2022

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2022 glede na leto 2021 predvideva rast prihodkov, rast normalizirane EBITDA in nadaljevanje uresničevanja strategije razvoja. Skupina Mercator za leto 2022 načrtuje 2,26 milijarde EUR prihodkov, kar predstavlja 4,9 % rast v primerjavi z oceno za leto 2021.

Rast prihodkov Poslovnega sistema Mercator, d. d., bo predvidoma 4,7 %, in sicer iz 1,23 milijard EUR, ki so ocenjeni za leto 2021, na 1,29 milijarde EUR v letu 2022. Gospodarski načrt za leto 2022 predvideva 180,5 milijona EUR normalizirane EBITDA, kar v primerjavi z oceno za leto 2021 predstavlja izboljšanje za 2,5 %. Leto 2022 bo tudi leto sinergičnih učinkov, ki jih prinaša stabilen in finančno trden lastnik – Fortenova Grupa. Na investicijskem področju bo v letu 2022 v ospredju predvsem projekt izgradnje novega logističnega centra v Ljubljani, ki bo največja posamična investicija v zgodovini Mercatorja.

Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator je poudaril:

»Skupina Mercator za prihodnje leto poleg rasti prihodkov in drugih ključnih kazalnikov rasti in razvoja napoveduje osredotočanje na digitalno preobrazbo internih procesov in še bolj konkurenčno ponudbo inovativnih rešitev za kupce. Navkljub pričakovanim rastem vseh vrst stroškov smo si zastavili smele cilje, ki jih bomo skupaj z vsemi zaposlenimi uresničili predvsem z lokalnimi in regionalnimi dobavitelji. Dokazuje se namreč, da je Skupina Mercator motor dolgoročnega razvoja lokalnih in regijskih blagovnih znamk.«

Leto 2022 bo pomembno opredeljevala predvsem rast stroškov delovne sile in ostalih stroškov, zato je Skupina Mercator predvidela vrsto aktivnosti za nadzor rasti stroškov.

Gospodarski načrt predvideva, da bo Skupina Mercator okrepila svoje aktivnosti tudi na veleprodajnem trgu in ohranila vodilno vlogo tehnološkega inovatorja, dodatno pa bo vlagala v prilagojeno komunikacijo s kupci in v procese poglobljenega razumevanja potreb in odločitev kupcev, katerih temelj je največji program zvestobe v Sloveniji in regiji.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava