Medijsko središče

tiskovna konferenca 3

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2013

Nadzorni svet Skupine Mercator se je na današnji seji seznanil z letnim poročilom Skupine Mercator za leto 2013 in potekom procesa dolgoročnega prestrukturiranja njenih finančnih obveznosti. Navkljub zahtevnim gospodarskim razmeram in zaostrovanju konkurenčnega okolja je Skupina Mercator v letu 2013 stabilizirala ključne kazalnike poslovanja, zaustavila je trend padanja dobičkonosnosti, stabilizirala  tržni položaj, zmanjšala svojo zadolženost ter presegla načrtovano stroškovno optimizacijo. Skupina Mercator je z bankami dosegla dogovor o finančnem prestrukturiranju, ki predstavlja pomemben korak k zagotavljanju stabilnosti njenega poslovanja tudi v prihodnje. Z doseženim dogovorom pa je bila s strani upnikov izkazana močna podpora Skupini Mercator.

Skupina Mercator je v letu 2013 ustvarila 2.766 milijona EUR prihodkov iz prodaje, kar je za 3,7 % manj kot v letu 2012. Zmanjšanje prihodkov je predvsem posledica zaostrenih gospodarskih razmer na vseh trgih, na katerih posluje Skupina Mercator, zaostrovanja konkurence ter izstopa s  trgov Bolgarije in Albanije. Skupina Mercator je poslovno leto 2013 zaključila z dobičkom iz poslovanja v višini 36 milijonov EUR, kar je za 8,9 % več kot predhodno leto brez upoštevanja odpisov. V letu 2013 je Skupina Mercator ustvarila EBITDA v višini 109.708 tisoč EUR in s tem kljub zaostrenim razmeram na ključnih trgih presegla pričakovanja.

Skupina Mercator je v letu 2013 izboljšala produktivnost prodajnega prostora. Po letih padanja kosmatega denarnega toka iz poslovanja ustvarjenega na kvadratni meter prodajne površine je bila v letu 2013 dosežena rast v višini 3,2 %.

Skupina Mercator se je na zahtevne razmere, v katerih posluje, v letu 2013 prilagodila z izvedbo številnih trženjskih in stroškovnih ukrepov. Z doslednim izvajanjem ukrepov stroškovne optimizacije in racionalizacije poslovanja je Skupina Mercator v letu 2013 zmanjšala stroške za skoraj 35 milijonov EUR, s čimer je že drugo leto zapored pomembno presegla plan stroškovne optimizacije.

V okviru izvajanja obsežnih trženjskih ukrepov je Skupina Mercator med drugim v letu 2013 na slovenskem in hrvaškem trgu uvedla nov format sosedskih trgovin, Mercator SOSED, ki po prenovi kažejo pozitiven trend poslovanja. Na vseh trgih je bila v lanskem letu izvedena obsežna prenova sistema zvestobe Pika kartice, veliko pozornost pa so vse družbe znotraj Skupine Mercator posvečale tudi ponudbi izdelkov lokalnih dobaviteljev.

Skupina Mercator je v letu 2013 zmanjšala svojo neto zadolženost za 4,5 %, njena vrednost je tako prvič po letu 2010 nižja od 1 milijarde EUR, kar pomembno vpliva na izboljševanje kazalnikov zadolženosti.

Skupina Mercator tudi sporoča, da je s strani vseh potrebnih bank posojilodajalk pridobila podpisane zaveze za pristop k implementaciji predlaganega finančnega prestrukturiranja Skupine. Tako so bili z vsemi posojilodajalci dogovorjeni podrobni pravni in komercialni pogoji tega finančnega prestrukturiranja.

S tem je bil dosežen pomemben mejnik v procesu dolgoročnega prestrukturiranja Skupine Mercator. Upniki so izkazali močno podporo Skupini Mercator ter zagotovili potrebno podporo in stabilnost za dokončno implementacijo finančnega prestrukturiranja.

Na osnovi pridobljenih zavez bo Skupina Mercator v sodelovanju s svetovalci pripravila vso potrebno finančno dokumentacijo za izvedbo finančnega prestrukturiranja.

Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2013, se nahaja v priponki.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava