Medijsko središče

Iz domacih krajev

Mercator v podporo zadrugam

Mercator in Zadružna zveza Slovenije sta v izpolnjevanju zavez marca letos podpisanega dogovora o dolgoročnem sodelovanju in podpori slovenskemu kmetijstvu in zadružništvu okrepila svoje sodelovanje. Kupci lahko v več kot 300 Mercatorjevih prodajalnah najdejo 900 vrst domačih izdelkov več kot 20 slovenskih zadrug, lokalnih kmetovalcev in proizvajalcev. Tako Mercator v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije, ki združujejo na stotine kmetovalcev, širi ponudbo kakovostnih domačih izdelkov in svojim kupcem še naprej zagotavlja izdelke lokalno pridelane hrane.
 
Marca letos sta Toni Balažič, predsednik uprave Mercatorja, in Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, podpisala dogovor o dolgoročnem sodelovanju in podpori slovenskemu kmetijstvu in zadružništvu. Dogovor o strateškem partnerstvu oba podpisnika uspešno uresničujeta, saj nadgrajujeta sodelovanje. Na policah najboljšega soseda je namreč dosegljivo tako rekoč vse, kar ponujajo naši pridelovalci, združeni v večje zadruge.
 
»Mercator je s sklenitvijo strateškega partnerstva z Zadružno zvezo Slovenije dal zavezo, da bo vlagal v razvoj lokalne pridelave in predelave zdrave hrane. Mercator ne omogoča samo prostora na trgovskih policah, temveč daleč največ vlaga v promocijo izdelkov in pridelkov zadrug, lokalnih proizvajalcev in pridelovalcev. Krepitev sodelovanja ima zelo veliko neposrednih in posrednih učinkov, predvsem pa zagotavlja prihodnost slovenskemu podeželju. Vsi se pa prepogosto premalo zavedamo, kako pomemba so delovna mesta na podeželju in kako zelo pomembno je razširjanje ponudbe lokalno pridelane hrane. Mercator bo tudi v prihodnje promoviral domače izdelke in skupaj z zadružno zvezo bomo s sodelovanjem nadaljevali tudi v smeri novih, inovativnih izdelkov, ki bodo zagotovo našli tudi kupce«, je izpostavil Toni Balažič, predsednik uprave Mercatorja.

»Zadružna zveza Slovenije in Mercator že dolga leta uspešno sodelujeta, rezultat marca letos podpisanega partnerstva pa je ta, da smo sodelovanje z Mercatorjem okrepili na področju pridelave in odkupa zelenjave. Predvsem manjšim kmetijam se odpirajo številne možnosti, da s pomočjo zadrug pričnejo s pridelavo zelenjave. Zgovoren je podatek, da Mercator od naših zadrug letno odkupi več kot 10 tisoč ton sadja in zelenjave,« je povedal Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije.
 
Vse do konca oktobra se bodo v Mercatorjevih večjih trgovinah po Sloveniji predstavljale sodelujoče zadruge s svojo ponudbo izdelkov. Namen akcije meseca zadrug je približati zadružne proizvode ter lokalno pridelano hrano potrošnikom. V Mercatorju namreč želijo kupce čim bolje seznaniti o kakovostnih izdelkih iz slovenskih surovin, ki jih proizvajajo zadruge.