Medijsko središče

25. skuscina Mercatorja

Mercator z novimi člani nadzornega sveta

Na 25. redni skupščini so se delničarji družbe Mercator, d.d., seznanili s poročilom o poslovanju Skupine Mercator v letu 2017 in s poročilom nadzornega sveta o njegovem delu v preteklem letu nato pa z odstopi predsednika in nekaterih članov nadzornega sveta ter s prenehanjem mandata dvema članoma NS. Za minulo leto so podelili razrešnice upravi, bivšemu predsedniku in nekaterim članom nadzornega sveta, štirim bivšim članom nadzornega sveta pa razrešnice niso podelili. Delničarji so na skupščini izvolili nove člane nadzornega sveta.

Predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić je zbranim predstavnikom delničarjev strnjeno predstavil poslovanje družbe v preteklem letu in povzel pomembnejše poslovne dogodke. Poudaril je, da Mercator v svoji osnovni dejavnosti posluje pozitivno in z rastjo, kar dokazuje tudi poslovanje v prvem trimesečju letos.

Ker družba Poslovni sistem Mercator, d.d., v letu 2017 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ni odločala. Skupščina delničarjev je podelila razrešnice za preteklo leto upravi družbe, ni pa podelila razrešnice nekaterim bivšim članom nadzornega sveta družbe, in sicer Anteju Todoriću, Damirju Kuštraku, Ivanu Crnjacu in Darku Knezu.

Razrešnice za preteklo leto pa je skupščina podelila bivšemu predsedniku nadzornega sveta Anteju Ramljaku in članom nadzornega sveta Ivici Mudriniću, Mateju Lahovniku in Vladimirju Bošnjaku ter bivšemu članu nadzornega sveta Teu Vujičiću kot predstavnikom kapitala ter štirim članom nadzornega sveta, ki predstavljajo zaposlene.

Delničarji so se seznanili z odstopi Anteja Ramljaka s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta z dnem 28. 2. 2018, Tea Vujčića s funkcije člana nadzornega sveta 4. 4. 2018, Damirja Kuštraka s funkcije člana nadzornega sveta, z dnem 16. 4. 2018. Dne 29. 8. 2018 preneha mandat dvema članoma nadzornega sveta, in sicer g. Mateju Lahovniku in g. Ivici Mudriniću.

Na skupščini Mercatorjevih delničarjev so zato izglasovali nove člane nadzornega sveta in sicer Fabrisa Peruška, Ireno Weber in Sergeia Volka od dneva izvolitve na skupščini, Mateja Lahovnika in Ivico Mudrinića pa od 30.8. 2018 dalje, vse pa za mandatno obdobje 4 let.