Medijsko središče

Dodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 20. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., na podlagi prejete zahteve o dopolnitvi dnevnega reda 20. redne skupščine delničarjev objavljenega dne 29.7.2014, s strani družbe Agrokor, d.d., objavlja dopolnjen in spremenjen čistopis dnevnega reda 20. redne skupščine delničarjev.

Dodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 20. redne skupščine delničarjev so priložene v priponki.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava

Pripeti dokumenti