Medijsko središče

mercator financial calendar2

Odslej tričlanska uprava

Nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d.d., je na svoji današnji seji skladno s pomembnejšimi spremembami v strukturi delničarjev razrešil dosedanjo upravo družbe ter ponovno imenoval Tonija Balažiča za predsednika uprave ter Draga Kavška in Igorja Marošo za člana uprave. Poleg tega je nadzorni svet na svoji seji tudi imenoval člane revizijske komisije in člane nadzornega odbora, ki bodo skrbeli za izpolnjevanje zavez, ki so bile opredeljene v okviru Pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

Skladno s spremembo lastniške strukture in sestave nadzornega sveta družbe je nadzorni svet na današnji seji z dnem, 18.9.2014 razrešil dosedanjo upravo in hkrati ponovno imenoval novo upravo.
Toni Balažič bo v prihodnje kot predsednik uprave družbe odgovoren za upravljanje Skupine Mercator in upravljanje trgovinske dejavnosti na trgih Srbije in Črne gore. Drago Kavšek bo kot član uprave odgovoren za upravljanje področij financ, računovodstva in kontrolinga, informatike, telekomunikacij ter hčerinskih družb Mercator-H, d.o.o., M-BL, d.o.o, in Mercator-BH, d.o.o. Igor Maroša pa bo kot član uprave odgovoren za upravljanje operativnega področja Mercator trgovina Slovenija in neosnovnih dejavnosti Skupine Mercator. Nova uprava bo svoj petletni mandat nastopila z dnem, 19.9.2014.

Ante Todorić, predsednik nadzornega sveta je ob imenovanju uprave poudaril: »Današnje  imenovanje je izkaz zaupanja, ki si ga je uprava Mercatorja zgradila s preteklim uspešnim izvajanjem zahtevnih procesov poslovnega prestrukturiranja in finančnega prestrukturiranja družbe in je temelj, ki zagotavlja kontinuiteto delovanja Mercatorja in njegovo stabilnost. Z nadaljnjim izvajanjem načrtovanih ukrepov poslovnega prestrukturiranja, še aktivnejšim osredotočanjem na upravljanje osnovne, trgovinske dejavnosti ter delovanjem v okviru ene največjih trgovskih verig v regiji bomo skupaj zasledovali naš osnovni cilj – našim kupcem nuditi najboljšo storitev, najbolj kakovostno ponudbo in najbolj konkurenčne cene. Upravi pa je s tem dano tudi zaupanje, da iz Mercatorja ustvari najboljšega trgovca v regiji, ki bo prinesel dodano vrednost zaposlenim, dobaviteljem in vsem svojim ostalim deležnikom.« 

Skladno s prenehanjem mandata dosedanje revizijske komisije je nadzorni svet na svoji današnji seji imenoval njegove nove člane. Revizijsko komisijo sestavljajo Ivan Crnjac in Damir Kuštrak kot člana nadzornega sveta ter Sergeja Slapničar kot  dosedanja članica revizijske komisije, s čimer bo tudi zagotovljena kontinuiteta dela komisije.

Skladno s Pogodbo o prodaji in nakupu delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., (v nadaljevanju pogodba), ki je bila sklenjena med večinskimi delničarji kot prodajalci in družbo Agrokor, d.d., kot kupcem dne, 14.6.2013 je nadzorni svet na današnji seji tudi imenoval svojega predstavnika v nadzorni odbor. Slednji bo odgovoren za spremljanje spoštovanja dogovorjenih zavez v okviru pogodbe.

Skladno s pogodbo nadzorni odbor tako sestavljajo: predsednik uprave družbe Toni Balažič, član nadzornega sveta Darko Knez, predsednica sveta delavcev Vesna Stojanović  in neodvisen strokovnjak, ki je tudi predsednik tega odbora in ga sporazumno imenujeta Agrokor, d.d., in  predstavnik delavcev.  Za predsednika odbora je bil kot neodvisni strokovnjak imenovan Nenad Filipović, akademski direktor IEDC – Poslovne šole Bled.