Medijsko središče

Skupina Mercator v 2016 načrtuje nadaljnje izboljševanje dobičkonosnosti

Ljubljana, 5. februar 2015 – Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je na svoji današnji seji potrdil gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2016. Skupina za prihodnje leto načrtuje prihodke iz prodaje v višini 2,6 milijarde EUR in čisti dobiček v vrednosti 55,3 milijona EUR. Ključni cilj Skupine še naprej ostaja izboljševanje dobičkonosnosti in denarnega toka iz poslovanja (EBITDA). Zastavljene cilje bo Skupina Mercator dosegla z nadaljnjim izvajanjem štirih ključnih strateških usmeritev: optimizacijo poslovanja, osredotočenostjo na osnovno dejavnost in na potrošnika, z dobičkonosnostjo poslovanja in rastjo. Pri najboljšem sosedu največji prirast novih trgovskih površin ter večji obseg prenovljenih površin načrtujejo na trgih Slovenije in Srbije.

Skupina Mercator za leto 2016 načrtuje prihodke v višini 2,6 milijarde EUR, kar je nekoliko več kot v letu 2015. Na vseh trgih Mercatorjevega poslovanja, razen Hrvaške, se za leto 2016 načrtuje rast prihodkov, pri čemer bo največ prihodkov iz prodaje ustvarjenih v Sloveniji (56,2 %) ter v Srbiji (35,7 %). Na trgih Slovenije, Srbije in Črne gore bodo višji prihodki generirani predvsem iz naslova odprtja novih prodajnih enot, v Bosni in Hercegovini pa je načrtovano povišanje prihodkov iz naslova najemnin. Padec prihodkov na Hrvaškem bo predvsem posledica zaprtja preostalih maloprodajnih enot market programa v prvi polovici leta 2015.

Trend izboljšanega poslovanja v letu 2015 bodo v Mercatorju nadaljevali tudi v prihodnjem letu, ko Skupina Mercator planira realizacijo čistega dobička v višini 55,3 milijona EUR.

Skupina Mercator bo v letu 2016 za investicije namenila 34 milijonov EUR. Večina sredstev bo namenjena prenovi obstoječih prodajnih mest. Glavnina investicij bo izvedena na trgih Slovenije in Srbije, kjer je načrtovan največji prirast novih trgovskih površin in večji obseg prenovljenih površin. Za investicije v Sloveniji je načrtovanih 58,2 %, v Srbiji pa 27,2 % celotnih sredstev. V letu 2016 bo Skupina Mercator nadaljevala s prodajo poslovno nepotrebnega premoženja in projektom Monetizacije Mercatorjevih nepremičnin.

Pri izvajanju trženjskih aktivnosti se bo Mercator tudi v prihodnjem obdobju osredotočal na potrošnika in mu z najboljšim izborom izdelkov po ugodnih cenah nudil največ za njegov denar. Svojim kupcem bo še naprej zagotavljal kakovostno ponudbo svežih izdelkov in cenovno konkurenčnost v razvejani mreži trgovin ter najširšo ponudbo slovenskih izdelkov in pridelkov. Posebno pozornost bo še naprej namenjal urejenosti trgovin ter uvajanju novih tehnologij in storitev, ki sodobnemu kupcu omogočajo hitrejše nakupovanje in dragoceni prihranek časa.