Medijsko središče

podpis1

Mercator in Slovenske železnice podpisale pogodbo o odkupu zemljišča

Danes sta družbi Mercator in Slovenske železnice podpisali pogodbo za odkup zemljišča za izgradnjo novega Mercatorjevega logistično-distribucijskega centra (LDC), ki bo na lokaciji železniške tovorne postaje Ljubljana-Moste (BTC Letališka).

Vrednost transakcije znaša 17 milijov evrov, vrednost celotne investicije pa je ocenjena na približno 100 milijonov evrov in je ena največjih investicij v zadnjih letih v Sloveniji.
Dogodek predstavlja pomemben mejnik Mercatorjevega razvoja, saj novi LDC pomeni uresničitev enega najpomembnejših strateških razvojnih projektov v zgodovini podjetja.

Sodoben logistično distribucijski center bo pomembno izboljšal tudi storitev za kupce in prinesel nova delovna mesta. Projekt izgradnje sodobnega logistično-distribucijskega centra je med pomembnimi Mercatorjevimi načrti že desetletje, zdaj pa je dokončno postavljen prvi temelj za to v Mercatorjevi dejavnosti ključno investicijo.
Namen izgradnje logističnega centra je centralizacija skladiščne dejavnosti, optimizacija stroškov poslovanja, uspešno konkuriranje ostalim trgovcem in modernizacija poslovanja. Potrebo po izgradnji LDC je dodatno okrepil požar Mercatorjevega skladišča maja lani v Zalogu.

Mercator je bil kot najboljši ponudnik za odkup zemljišča v velikosti 114.636 m2 na lokaciji železniške tovorne postaje Ljubljana-Moste (BTC Letališka) izbran na podlagi javnega zbiranja ponudb, ki so ga razpisale Slovenske železnice v začetku letošnjega leta. Omenjeno zemljišče bo Mercator namenil za izgradnjo novega sodobnega logistično-distribucijskega centra.
Predvideni začetek gradnje objekta je v drugi polovici leta 2017 oz. po sprejetju OPPN. Gradnja Mercatorjevega LDC, ki bo skupaj s poslovnimi prostori obsegal približno 88.000 m2, bo zaključena predvidoma do konca leta 2018. Namen izgradnje novega centra je centralizacija Mercatorjeve skladiščne dejavnosti in posledična optimizacija poslovanja logistike tako z vidika stroškov, kot tudi same oskrbe Mercatorjeve maloprodajne mreže. Nov logistično-distribucijski center predstavlja eno največjih investicij v Sloveniji v zadnjih letih in je pomemben korak v modernizaciji Mercatorjevega poslovanja ter grajenja njegove strateške konkurenčne prednosti.

»Potem, ko smo v 2015 uspešno obrnili kazalnike poslovanja v pozitivno smer in prenovili maloprodajno mrežo, je zdaj med prioritetnimi koraki posodobitev naše logistike in distribucije.  Današnji podpis pogodbe predstavlja pomemben strateški korak v projektu izgradnje novega logistično-distribucijskega centra, ki v Mercatorju poteka že skoraj desetletje. S tem so bili postavljeni temelji za pričetke del na enem od najpomembnejših strateških razvojnih projektov v zgodovini Mercatorja,« jedanašnji podpis pogodbe s Slovenskimi železnicami komentiral Toni Balažič, predsednik Mercatorjeve uprave.

Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic, je ob tem zgodovinskem dogodku dodal: »Zelo nas veseli, da smo posel uspešno izpeljali. Ta je za Slovenske železnice zelo pomemben zaradi ambicioznih načrtov, ki jih imamo v prihodnje. Z Mercatorjem dobro sodelujemo in jim želimo še naprej veliko poslovnih uspehov.«