Medijsko središče

home 8174

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic in v ta namen pričenja z organiziranim zbiranjem pooblastil. Tako lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini delničarji uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem tudi neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Poslovni sistem Mercator, d. d., svoje delničarje obvešča, da smo na podlagi dogovora, sklenjenega dne 22. 11. 2021 z Društvom MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije) ter na podlagi dogovora, sklenjenega dne
6. 12. 2021 z VZMD (Vseslovenskim združenjem malih delničarjev), pričeli z izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev za 30. izredno skupščino delničarjev, ki bo dne 23. 12. 2021. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Društvo MDS in VZMD so izbrali naslednje pooblaščence, ki jih bodo lahko delničarji pooblastili za uresničevanje svojih pravic: Janez Elikan, Rajko Stanković in odvetnik Andrej Švencbir.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava