Medijsko središče

Mercator10

Poslovanje Mercatorja skladno z zahtevami novih standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

Med 21. in 25. majem je v Mercatorju potekala recertifikacijska (obnovitvena) zunanja presoja sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, letos prvič v celoti po zahtevah novih standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. Presojo je izvedlo devet zunanjih presojevalcev, ki so obiskali 56 organizacijskih enot.

Na zaključnem sestanku so presojevalci poudarili, da smo v poslovanje Mercatorja uspešno uvedli nove zahteve standardov, kot so obravnava konteksta (prepoznavanje zahtev zunanjega in notranjega okolja v zvezi s poslanstvom in strateškim usmeritvami ter razumevanje potreb in pričakovanj zainteresiranih strani), upravljanje s tveganji in priložnostmi ter ciljno vodenje.

Ker je bila presoja recertifikacijska, smo prejeli nova certifikata: za sistem vodenja kakovosti po zahtevah novega standarda ISO 9001:2015 in za sistem ravnanja z okoljem po zahtevah novega standarda ISO 14001:2015.

Mercator ISO certifikati 2018