Medijsko središče

Mercator Trnovo Foto Aleksandar Domitrica 0141

Prazniki tudi za trgovke in trgovce v Mercatorju

V dogovoru s socialnimi partnerji je Mercatorjeva uprava odločila, da bodo na dan 1. novembra 2017 in 25. decembra 2017 ter 1. januarja 2018 vse Mercatorjeve trgovine v Sloveniji zaprte.

»Verjamemo, da bodo tako kot Mercatorjevi zaposleni tudi kupci pozdravili to gesto, saj želi Mercator s tem poudariti pomen časa za družino in bližnje, ta pa je dragocen tudi trgovkam in trgovcem«, je ob tem rekel predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić.

Trgovina je v Sloveniji delovno zelo intenzivna panoga, potrošniki pa pričakujemo, da so trgovine odprte tudi ob nedeljah in praznikih. Mercator se življenjskemu ritmu potrošnikov in njihovim potrebam stalno prilagaja tako s ponudbo kot s storitvami in je še vedno edini trgovec z izdelki dnevne rabe tudi s spletno trgovino, ki omogoča dostavo na dom v vseh večjih mestih po Sloveniji.

Ker pa se Mercator kot največji zaposlovalec v Sloveniji zaveda vedno večjega pomena časa, ki ga vsakdo želi nameniti svoji družini, se je Mercatorjeva uprava v dogovoru s socialnimi partnerji odločila, da bodo za vse zaposlene v Mercatorju praznični dnevi 1. november, 25. december in 1. januar dela prosti dnevi.

Tudi tako želi Mercator poudariti pomen časa za družino in bližnje za vse, tudi za zaposlene v panogi trgovine. Kupce spoštljivo vabimo, da si ogledajo urnik obratovanja svojih najbližjih Mercatorjevih trgovin ter pravočasno nakupijo vse potrebno za praznične dni.