Medijsko središče

IMG 3

Sklepi 30. izredne skupščine delničarjev

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja sklepe 30. izredne skupščine delničarjev.

Dokument je viden na povezavi.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava