Medijsko središče

poslovna stavba Mercator3

Sklic 29. izredne skupščine delničarjev

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklic 29. izredne skupščine delničarjev


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter sklepa uprave družbe z dne 28.7.2021, uprava sklicuje 29. izredno skupščino delničarjev, ki bo dne 1. 9. 2021 ob 15.30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.


Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja gradivo za izredno skupščino, in sicer: sklic skupščine, gradivo za skupščino, zahtevo za sklic skupščine družbe Mercator, d. d., Poročilo uprave družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki ter prijavo udeležbe in pooblastilo za udeležbo.

 

Obvestilo bo od 30. 7. 2021 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

 

Vsi dokumenti so vidni na povezavi.

 

 

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava

Datum: 30.07.2021