Medijsko središče

Skupina Mercator navkljub vsem omejitvam tudi v prvem četrtletju z dobičkom

Skupina Mercator je v prvem četrtletju leta 2021 beležila rast normalizirane EBITDA za 7,4 %, ki je v tem obdobju znašala 47,3 milijona EUR. Prvo četrtletje leta 2021 je končala s poslovnim izidom v višini 3,1 milijona EUR, kar predstavlja 183,9 % rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Skupina Mercator je tudi v prvem četrtletju 2021 dokazala, da ima jasno strategijo razvoja in da uspešno posluje, ne glede na vse omejitve, ki jih postavlja epidemija. Prihodki od prodaje trgovine na drobno, kot osnovna dejavnost Skupine Mercator, so se v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 (predkoronsko leto) v prvem četrtletju 2021 povišali kar za 8,9 %.

»Pozitivni trendi poslovanja so rezultat uspešnega izvajanja poslovne strategije in vseh iniciativ za doseganje poslovnih ciljev. V zadnjih letih smo uspeli prenoviti skoraj 60 % prodajne mreže, veliko vlagamo v storitev, cene in personalizirano ponudbo. Zato nam tudi rastejo tržni deleži. Poleg uspešnega poslovanja na ravni EBITDA in čistega poslovnega izida je Skupina Mercator ponovno zmanjšala svojo zadolženost, saj je bil neto finančni dolg nižji za 5,5 % glede na lani. Tudi v prvem četrtletju pa smo nadaljevali z načrtovanimi investicijami, ki bodo tudi v prihodnje zagotavljali uspešen razvoj Skupine«, je poudaril Tomislav Čizmić, predsednik uprave družbe Mercator.

Tudi prvo četrtletje 2021 je zaznamovala epidemija COVID-19. Skupina Mercator in vse njene družbe so se uspešno prilagajale vsem ukrepom, ki so jih sprejemale posamezne vlade na tržiščih, kjer posluje Skupina. Pri prilagajanju ukrepom je Skupina sledila zastavljenim ključnim odgovornostim – zagotavljanje varnosti zaposlenih in kupcev, odgovornost do dobaviteljske verige, rezultati poslovanja pa dokazujejo, da je uspešno realizirala odgovornost za nemoteno in učinkovito poslovanje Skupine. Uspešno poslovanje je pogojeno tudi z motiviranimi zaposlenimi, ki v svoje delo vlagajo obilo znanja, izkušenj in truda. Skupina Mercator je v kriznih obdobjih ravnala odgovorno do varnosti delovnih mest, ne samo v sami družbi, temveč tudi v dobaviteljski verigi.

Na ravni prihodkov je Skupina Mercator zabeležila 507,8 milijona EUR prihodkov iz prodaje in najemnin, kar je za 4,3 % manj. V enakem obdobju lani je bila rast prihodkov izjemno visoka zaradi prvega vala epidemije COVID-19 (rast prihodkov v višini 10,8 % in 14,1 % na ravni prihodkov v dejavnosti trgovine na drobno), del zmanjšanja prihodkov pa je posledica ukrepov vlad držav regije pri omejevanju epidemije v letu 2021 (zaprtje dejavnosti M Tehnike, zaprtje šol, restavracij, namestitvenih zmogljivosti) in s tem posledično zmanjšanja prihodkov v dejavnosti veleprodaje. Za primerjavo – prihodki iz maloprodaje, kot osnovne dejavnosti Skupine, so se v obravnavanem obdobju, v primerjavi z letom 2019 (leto brez epidemije), povišali kar za 8,9 %.

Skupina Mercator je nadaljevala z načrtovanimi aktivnostmi za izgradnjo novega logistično-distribucijskega centra v Ljubljani, ter z aktivnostmi za širitev poslovne mreže in monetizacije nepremičnin. Tako je nadzorni svet potrdil ključne pogoje za prodajo in za povratni najem zgrajenih trgovskih objektov petih Mercatorjevih nepremičnin (zemljišč z obstoječimi nefunkcionalnimi objekti) in 22 obstoječih trgovskih objektov in s tem potrdil projekt izgradnje novih trgovskih objektov, s čimer bo družba pozitivno vplivala na raven zadolženosti, predvsem pa bo zagotovila rast deleža trgovskih površin v Sloveniji.

Na koncu prvega trimesečja leta 2021 so potekale ključne aktivnosti v projektu prenosa Mercatorja na Fortenovo Grupo. Tako je konec marca družba Sberbank prenesla 1.123.803 delnic oziroma 18,53 % Mercatorja iz družbe Sberbank na družbo Fortenova Group TopCo.

Nadzorni svet Mercatorja je v začetku marca 2021 dal soglasje za finančni aranžma s Fortenova Group za reprogramiranja Mercatorjevih finančnih obveznosti, ki zapadejo v poplačilo junija 2021. S tem je bila izpolnjena zadnja ključna predpostavka za prenos deleža Mercatorja iz Agrokorja na Fortenova Group.

Konec marca 2021 je Mercator sklenil dopolnjen dogovor glede nadrejenega dolga (Super Senior Facility) do banke VTB Europe v višini 80 milijonov EUR, ki zapade v odplačilo. Ta dopolnitev je predvidevala prvotno trimesečno podaljšanje roka odplačila, kar bi omogočilo stabilen okvir za dokončanje širšega refinanciranja. To dopolnilo je zagotovilo tudi okvir za podaljšanje ročnosti do konca septembra 2021 ter dodatnih 20 milijonov EUR obstoječega nadrejenega posojila izven širšega refinanciranja. Tako so bili izpolnjeni vsi pogoji, da se Skupina Mercator prenese na Fortenova Grupo in s tem dobi stabilnega in finančno uspešnega lastnika, ki bo zagotovil nadaljnji uspešen razvoj Skupine Mercator.