Medijsko središče

2

Sprejeti Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2021

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2021 glede na leto 2020 predvideva predvsem rast prihodkov, rast normalizirane EBITDA, nadaljevanje uspešnega zmanjševanja zadolženosti in - nadaljevanje uresničevanja strategije razvoja. Skupina Mercator za leto 2021 načrtuje 2,217 milijarde EUR prihodkov, kar je 2,4 % rast v primerjavi z oceno za leto 2020. Rast prihodkov Poslovnega sistema Mercator, d. d.,  bo predvidoma 2,1 %. Gospodarski načrt predvideva 169,2 milijona EUR normalizirane EBITDA. Skupina Mercator bo v letu 2021 nadaljevala s projektom gradnje logistično-distribucijskega centra v Ljubljani, za naložbe v osnovna sredstva pa gospodarski načrt namenja 39,8 milijonov EUR, od tega v Sloveniji 65,8 %. Ključni cilj Skupine je nadaljevanje zmanjševanja zadolženosti – gospodarski načrt za leto 2021 predvideva, da bo razmerje neto finančnega dolga v primerjavi z EBITDA (z IFRS 16) znašalo 4,9 kratnik. Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator je poudaril: »Skupina Mercator že danes uspešno izvaja strategijo združevanja prodajnih kanalov v enoten ekosistem, ki kupcem omogoča tisto, kar si želijo, na lokaciji, kjer želijo, v času, v katerem želijo. V letu 2021 bomo ponovno dokazali, da gre za učinkovito in uspešno strategijo, ki nam zagotavlja konkurenčne prednosti in posledično višanje poslovne učinkovitosti.«