Medijsko središče

poslovna stavba Mercator4

Sklic 30. izredne skupščine delničarjev

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklic 30. izredne skupščine delničarjev


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter sklepa uprave družbe z dne 4. 11. 2021, uprava sklicuje 30. izredno skupščino delničarjev, ki bo dne 6. 12. 2021 ob 15.30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.


Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja gradivo za izredno skupščino, in sicer: sklic skupščine, gradivo za skupščino, zahtevo za sklic skupščine družbe, Poročilo glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev, Poročilo neodvisnega revizorja o primernosti denarne odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Mercator, d. d., ter prijavo udeležbe in pooblastilo za udeležbo.

 

Obvestilo bo od 5. 11. 2021 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

 

Vsi dokumenti so vidni na povezavi.

 

 

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava

Datum: 5. 11. 2021