Medijsko središče

banner Mercator Group 686x300px2

Uspešno poslovanje Skupine Mercator v letošnjih prvih devetih mesecih in visoka rast prihodkov v Sloveniji

Poslovanje Skupine Mercator so v letošnjih prvih devetih mesecih zaznamovali pozitivni trendi glede prihodkov, EBITDA in poslovnega izida. Prihodki od prodaje Skupine Mercator so se v prvih devetih mesecih povečali za 1,6 % glede na enako obdobje preteklega leta in so znašali 1,64 milijarde EUR. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d.,  je v primerjavi z enakim obdobjem lani beležila rast prihodkov od prodaje v višini kar 5,6 %, znašali  so 929 milijonov EUR. Prihodki od prodaje v dejavnosti trgovine na drobno so se v družbi Poslovni sistem Mercator, d. d., povečali za kar 4,7 % in so v obdobju 1-9 2019 znašali 691,4 milijonov EUR, čisti dobiček pa se je na ravni celotne družbe povečal za 7,6 % oz. za 1,1 milijona EUR glede na enako obdobje preteklega leta. Skupina Mercator je obdobje 1-9 2019 zaključila s pozitivnim poslovnim izidom.
 
V prvih devetih mesecih leta 2019 je Skupina Mercator beležila rast normalizirane EBITDA, ki je v obdobju 1-9 2019 znašala 130,5 milijonov EUR. Primerljiv čisti poslovni izid Skupine Mercator je v obdobju 1-9 2019 višji od primerljivega obdobja preteklega leta za  9,6 milijona EUR. »Jasna strategija, s katero Mercator poudarja sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi dobavitelji, nove komercialne platforme in novi, inovativni koncepti trgovine, ki so usmerjeni v priročne formate trgovin, povišujejo konkurenčnost Mercatorja in očitno dajejo dobre rezultate poslovanja«, je poudaril Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator.
 
Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih leta 2019 torej zelo uspešno nadaljevala z doseganjem ciljev poslovne strategije ter izvajanjem finančnega in poslovnega prestrukturiranja, hkrati pa je dosegala ključne cilje v zvezi z zmanjševanjem zadolženosti in pomembno izboljšala strukturo ročnosti finančnih obveznosti. Neto finančni dolg se je na dan 30. 9. 2019  v primerjavi z enakim obdobjem lani znižal kar za 18,1 %. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je tako neto finančni dolg znižal za 139,4 milijona EUR. Razmerje med neto finančnim dolgom in normalizirano EBITDA je bilo na dan 30. 9. 2019 5,8-kratno, kar pomeni, da je za  21,8 % nižje kot v enakem obdobju preteklega leta.

Ljubljana, 27. 11. 2019 - Poslovanje Skupine Mercator so v letošnjih prvih devetih mesecih zaznamovali pozitivni trendi glede prihodkov, EBITDA in poslovnega izida.