O nas

banner Vizija Poslanstvo 5513x2533px 2

Vizija, poslanstvo, strategija

Vizija: Mercator kot najboljši lokalni trgovec nudi najsodobnejše koncepte trgovine na vseh trgih delovanja.

Poslanstvo: Mercator bo prihodnjo rast temeljil na učinkovitih poslovnih modelih, ki vključujejo kupcem privlačno ponudbo, dolgoročna partnerstva z lokalnimi in regionalnimi dobavitelji, nove koncepte trgovine ter operativno in stroškovno učinkovitost na vseh področjih svojega poslovanja.

Strategija: Mercator je konec leta 2020 prenovil dolgoročno strategijo in jo dosledno začel izvajati skozi vse ključne procese. Strategija je bila pripravljena za obdobje do leta 2025.

Skupina Mercator Vizija poslanstvo strategija maj 2021