O Skupini

Družbe v Skupini

Skupina Mercator je ena največjih gospodarskih skupin v Sloveniji ter v celotni regiji Jugovzhodne Evrope. Sestavljajo jo trgovske družbe. V Sloveniji je prisotna z desetimi družbami, na ostalih trgih Jugovzhodne Evrope pa v okviru Skupine Mercator posluje šest odvisnih družb. Obvladujoča družba Skupine je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., s sedežem v Republiki Sloveniji.

Družbe

V Sloveniji delujejo naslednje družbe (za ogled podrobnosti o posamezni družbi kliknite na logotip posamezne družbe):

mercator
mercator IP
M emba
maxen